education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

נחום (נחצ'ה) היימן שייך לדור הנפילים של הזמר העברי. עבודתו מאופיינת בחזון מתמיד של פריצה קדימה ובחריש של תלם ראשון, ביזמות וביצירתיות בלתי-נלאית ובתרומה רחבת היקף לזמר העברי, לקידוש השפה העברית ולהפצת השירה העברית והישראלית.

 

יותר מאלף שירים ויצירות מוזיקליות הלחין נחום היימן לאורך יותר מחמישים שנות יצירה, ורבים מהם הפכו לזמר מושר בפי עם, לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי לדורותיו.

 

פרק חשוב בחייו הקדיש היימן להלחנת שירי ילדים ומוזיקה לתכניות טלוויזיה לילדים ולנוער.

 

נחצ'ה נחשב בעיני רבים למייסד חבורות הזמר. שמו קשור בתחילת הדרך של פסטיבלים רבים ובגילוי, בטיפוח ובליווי של כישרונות צעירים אשר במרוצת השנים התקדמו והגיעו לתהילה.

 

בשנים האחרונות נחום היימן עוסק בהתמדה רבה בשימור ובתיעוד של הזמר העברי בישראל. פעילות זו נעשית באמצעות "העמותה למורשת הזמר העברי" שהיימן ייסד והקים. נחצ'ה רואה בפעילות זו שליחות גדולה, ועל כן הוא משקיע בה שעות רבות, ידע, סבלנות ומסירות אין קץ. פעולות השימור והתיעוד של נחום היימן משחזרות תקופה היסטורית שלמה בתולדות המדינה. המלחינים, הכותבים והזמרים שהוא מנציח את שיריהם הם דמויות מרכזיות בהתפתחות הזמר העברי לתולדותיו, שתרמו רבות לעיצוב התרבות העברית החדשה.

 

יצירתו הענפה של נחום היימן במוזיקה הישראלית בכלל ובזמר העברי בפרט הותירה את רישומה העמוק במורשת הזמר העברי וטבעה בו חותם בעל מאפיינים ייחודיים לו.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את נחום היימן ראוי לפרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת תשס"ט.

 

 

 

 

השופטים

מר יהורם גאון, יו"ר

מר רפי קדישזון

מר שמואל (מולי) שפירא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012