education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
פרופ' אמיר פנואלי הוא דמות בינלאומית, מן הבולטות ביותר במחקר מדעי המחשב. הוא מומחה מספר אחת בעולם באפיון ובאימות של תכניות מחשב וחומרת מחשב, והוא אחד מהחוקרים הנכבדים ביותר בכל הקשור לתכנון מערכות ממוחשבות מורכבות.

פרופ' פנואלי אחראי לפריצת דרך מכרעת באימות של תכניות מקבילות ומערכות תגובתיות בכך שהוא הכניס לשימוש את לוגיקת הזמן כשפה המתאימה לתיאו מפרטים של תכניות. הוא פיתח גרסה פסוקית לא טריוויאלית של לוגיקת הזמן, והוא הראה כיצד להשתמש במכשירים מתמטיים אלה כדי לתאר התנהגות מתמשכת של תכניות מחשב, לבדוק התנהגות מתמשכת של תכניות מקבילות ולאפשר אימות מכני ממוחשב של תכניות כאלה. פרופ' פנואלי גם טבע מושג של מערכת תגובתית והבהיר את חשיבותו באפיון ובאימות של מערכות מקבילות.

השפעתה של תרומה זו של פרופ' פנואלי נמצאת בכל שיטות האימות הקיימות והורחבה גם לשטחים אחרים של מדעי המחשב כגון, תכנון חומרה, בינה מלאכותית ומסדי נתונים.

המשמעות היישומית של עבודתו החלוצית הזאת היא אדירה, ואלגוריתמים לבדיקת מודלים המתבססים על תורתו של פרופ' פנואלי נמצאים בחזית הפיתוח והשימוש התעשייתי בארץ ובעולם.

בשנת ‏1996 זכתה עבודתו של פרופ' פנואלי להכרה בינלאומית כאשר הוא נבחר לקבלת פרס על שם א"מ טורינג, הפרס היוקרתי ביותר בתחום מדעי המחשב.

נוסף לממד הבינלאומי פרופ' פנואלי מעורב באופן עמוק ביותר בקהילה המדעית והמקצועית בישראל. פרופ' פנואלי הוא גם מורה ומנחה מסור, ותלמידיו לשעבר מצויים במוקדי הפעילות באקדמיה ובתעשייה הן בארץ והן בחו"ל. אין ספק שתרומותיו החלוציות של פרופ' פנואלי, יחד עם פעילותו בכל הקשור למדעי המחשב, עשו רבות להצבת ישראל במרכז המפה העולמית במדעי המחשב.

על כל אלה החליטה ועדת השופטים להעניק את פרס ישראל לשנת תש"ס בחקר מדעי המחשב לפרופ' אמיר פנואלי.


 
השופטים
פרופ' דן שכטמן, יו"ר
פרופ' אברהם בן-ראובן
פרופ' פאול זינגר
פרופ' דן מאירשטיין
פרופ' הלל פורסטנברג
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012