education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
מאיר ויזלטיר הוא מחשובי המשוררים הפועלים היום בשירה העברית. ויזלטיר, שנולד בברית המועצות בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ועלה לארץ כילד מיד לאחר קום המדינה, החל את דרכו כמשורר בתחילת שנות השישים, כשהתייצב על מפת הספרות העברית יחד עם בני דורו, המשוררים עתירי הכשרון ופורצי הדרך יאיר הורביץ ויונה וולך ז"ל.

במרוצת ארבעים שנות יצירה פרסם מאיר ויזלטיר כתריסר ספרי שירה, ובכללם: "קח" (‏1973), "דבר אופטימי עשיית שירים" (‏1976), "מוצא אל הים" (1981), "קיצור שנות השישים" (‏1984) ולאחרונה "מחסן"  (‏1995). בספרים אלה ויזלטיר מתגלה כמשורר המוביל בשירה הישראלית בדור שלאחר עמיחי, זך, רביקוביץ ואבידן. מרכזיותו נמדדת לא רק במקוריותה של שירתו ובקול הייחודי שלה אלא גם בעובדת היותו משורר משפיע ודגם מעורר השראה לשורה לא מבוטלת של משוררים הכותבים לצדו ובעקבותיו. חותמו של ויזלטיר ניכר היטב בשירה העברית הנכתבת היום.

שירתו של ויזלטיר מעמידה במרכזה בחינה ביקורתית של העולם, הסביבה והזולת, והיא בעלת אפקט חברתי-מוסרי-פוליטי נוקב. העיר תל-אביב היא המרחב שבו הוא מכונן את שירתו, והיא מתקיימת בה כמושא ליחסי קרבה והסתייגות כאחת. ויזלטיר ניחן במערכת חישה מחודדת היטב, הקולטת את זמנו-זמננו ומאבחנת את פגעיו; שירתו היא שירה שופטת, המפרקת מוסכמות, מערערת על תדמיות מקובלות, וחותרת אל "אמת" החורגת משגרת דיבור או מחשבה. אך מאחורי הדיבור המתגרה, האגרסיבי - האופייני כל כך לויזלטיר - משוקע כוח רגשי, ומסתמנת נוכחות אנושית מעורבת ומחויבת המגלה אחריות לחיי אדם. "שירה היא נשיקת האקלים, הלשון, האמת" - כדברי ויזלטיר עצמו בשירו "שירה היא".

"רק בעברית" הוא שיר הפתיחה לספרו "מחסן". ואכן, שירתו קשובה לזיכרון ההיסטורי של השפה והספרות העברית מזה ול"דיבור" של סביבתן המשתנה מזה.
במקביל ויזלטיר מנהל דיאלוג עם שירת העולם - בעיקר עם השירה האנגלו-אמריקאית, הצרפתית והרוסית. דיאלוג זה מתממש גם במפעל התרגום המרשים של ויזלטיר, הכולל בתוכו מחזות של שייקספיר ("מקבת", יוליוס קיסר", "אגדת חורף") ומבחר תרגומי שירה (בעיקר הקובץ "פגימות"), ואת הפרוזה של וירג'יניה וולף. ויזלטיר הוא מסאי מחונן, שבמרוצת השנים פרסם מספר לא מבוטל של רשימות ספרותיות שגם מהן ניבטת אישיות ספרותית מרתקת, מתסיסה ומעוררת.

על כל אלה ראוי מאיר ויזלטיר לפרס ישראל לשנת תש"ס בתחום של "ספרות ושירה ליוצרים".


 
השופטים
פרופ' רות קרטון-בלום, יו"ר
פרופ' טובה כהן
פרופ' דן לאור
מר יצחק לבני
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012