education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | | | | | | | | | 
 
 
 
 תשמ"א
  
אברהם סופר (שרייבר)
ספרות תורנית
יורם לינדנשטראוס
מתמטיקה
איליה פיאטצקי-שפירו
מתמטיקה
מאיר יעקב קיסטר
בלשנות ערבית ומזרחנות
גורית קדמן
תרבות המחול
קבוצת דגניה א'
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בחלוציות
חברתית-אנושית
רחה פריאר
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בשירותי רווחה,
קהילה ונוער
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012