education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | | | | | | 
 
 
 
 תשנ"ט
  
משה אידל
חקר מחשבת ישראל
אהרן מירסקי
חקר הספרות העברית
מנחם צבי קדרי
חקר הלשון העברית
מנחם בנית
חקר לשונות היהודים
מרדכי ברויאר
ספרות תורנית ליוצרים
אברהם שטינברג
ספרות תורנית ליוצרים
מרים ירדני
חקר ההסטוריה הכללית
שמואל מורה
חקר המזרחנות
בצלאל נרקיס
חקר תולדות האמנות
יהושע בן-אריה
חקר הגיאוגרפיה
אריה שחר
חקר הגיאוגרפיה
מישל רבל
חקר הרפואה
יגאל כהן
חקר החקלאות
חיים סידר
חקר הביולוגיה
מנחם גולן
קולנוע
דוד פרלוב
קולנוע
יהושע רוזין
ספורט ותרבות הגוף
אסתר רוט-שחמורוב
ספורט ותרבות הגוף
רבקה ברגמן
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
ישעיהו וינברג
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
ברכה קאפח
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012