education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | | | | | | 
 
 
 
 תשנ"ז
  
יעקב זוסמן
חקר התלמוד
יוסף דן
חקר מחשבת ישראל
שמריהו טלמון
חקר המקרא
יהושע בכרך
ספרות תורנית
חיים דוד הלוי
ספרות תורנית
יצחק אנגלרד
חקר המשפטים
יצחק זמיר
חקר המשפטים
בן ציון אורגד
מוזיקה
אבל ארליך
מוזיקה
אנדרה היידו
מוזיקה
חיים יבין
תקשורת
דוד רובינגר
תקשורת
עוזיה גליל
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
ישראל טל
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
אברהם אלימלך פירר
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012