education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

אבא אבן הוא אחד האישים ששמם מזכיר לנו ימי בראשית של המדינה, כאשר היא נאבקה באו"ם על עצם זכותה להתקיים. מבודדת וחסרת תמיכה בינלאומית עמדה ישראל של שנות החמישים והשישים בפני מתקפה בינלאומית שבה חברו נגדה מזרח ומערב. לא פעם מה שעמד בינה לבין גינוי בינלאומי היה קולו של אבא אבן, נציג ישראל באו"ם באותן שנים, שניהל מערכה מדינית מעוררת השתאות בתבונה, בחריפות וביכולת נאום שעוררה את התפעלותם של כל שומעיו. במאבק על דעת הקהל האמריקנית היה לקולו של אבן משקל ממדרגה ראשונה באותן שנים קשות. הוא ביטא את הקונצנזוס הישראלי, את נחישות עמידתה של ישראל ואת כמיהתה לשלום. "קולה של ישראל" – כך כינה אותו דוד בן גוריון.

 

אבא אבן היה שר החוץ של ישראל בימים הקשים של ערב מלחמת ששת הימים. הוא מילא תפקיד מכריע במערכה המדינית שלאחר המלחמה, שנועדה להדוף את הלחצים לנסיגה מיידית של ישראל ללא הסדרי שלום. הוא היה בין מנסחי החלטת האו"ם 242, שנתנה לישראל מרחב תמרון מדיני ואף שימשה אבן יסוד בתהליך השלום עם שכנינו.

 

אבן ייצג תמיד בנאמנות את העמדות המקובלות על ממשלת ישראל. הגם שלא כיהן בממשלה מאז 1974, השתמשו ראשי ממשלה בכישוריו כדי להסביר את עמדת ישראל בעולם ברגעי הכרעה קשים. את הוקרתם לתרומתו לביצורה של המדינה הביעו מנחם בגין, שהזמינו לנסיעתו הראשונה למצרים, ויצחק רבין, שהזמינו למסעו הרשמי הראשון לירדן.

 

אבא אבן היה מהמדינאים הישראלים הראשונים שביקשו נתיבות לשלום עם העולם המערבי, והוא לא נלאה מפעולות בכיוון זה גם לנוכח אכזבות מבית ומחוץ. יחד עם זה הוא נאבק על צדקת עמדתה של ישראל מעל כל במה דיפלומטית ובינלאומית. הוא נרתם להסברת מדיניות ישראל גם כאשר מפלגתו הייתה באופוזיציה.

 

אבן הוא בן לקהילה היהודית החמה והציונית בדרום אפריקה. הוא מבטא באישיותו את תרומתם של עולי ארצות המערב למרקם האנושי והתרבותי של מדינת ישראל. הוא קשר את גורלו עם הציונות ועם מדינת ישראל עוד בתקופת לימודיו באוניברסיטת קיימברידג', ומאז הוא שילב קריירה דיפלומטית ומדינית מפוארת עם פעילות מחקר והוראה אקדמית.

 

בד בבד עם מעורבותו העמוקה בתרבות המערב השקיע אבן רבות בפופולריזציה של ההיסטוריה היהודית ובהבאתה לכל בית יהודי בסדרות הטלוויזיה שהפיק וכן בספרים הרבים שפרסם בנדון. הוא גם ביקש לקרב את ישראל לתרבות הערבית במיטבה ותרגם לעברית מספריו של הסופר המצרי הנודע, טהא חוסיין. כשר החינוך והתרבות הוא השקיע רבות במפעלי טיפוח וחינוך של השכבות החלשות.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את מר אבא אבן ראוי לקבל את פרס ישראל על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"א.

 

 

השופטים

פרופ' אניטה שפירא, יו"ר

מר חיים ישראלי

מר אלי עמיר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012