education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

עלינו להודות. כאשר נתכנסנו, חבר השופטים, כדי להגיע לכלל החלטה אודות הזכאי והראוי לקבל את פרס ישראל בתחום הספורט ותרבות הגוף, לא נחלקנו בדעותינו ולא ארכו התלבטויותינו. באחת הופנה המבט לכיוון מי שגילם לדעתנו את הראוי ביותר, בעל עוז הרוח ותעצומות הנפש, מי שעשה הכול, ויותר מכך, כדי להגיע ולהביא למדינה הישגים ספורטיביים מרשימים, אות ומופת לציבור בישראל בכלל ולעוסקים בספורט ובתרבות הגוף בפרט.

 

ברוך חגאי מייצג נאמנה מזה שנים רבות את ספורט הנכים בישראל. בהצלחותיו האישיות, כמו גם באלה הקבוצתיות, ובשותפות עם חבריו הוא תרם להבאת דבר קיומו של ספורט הנכים לתודעת הציבור בישראל.

 

חגאי - נכה פוליו שעלה ארצה בגיל 7 מטריפולי כבן למשפחה מעוטת אמצעים וקשת יום - זינק מנקודת פתיחה בלתי קלה כלל ועיקר להישגים מרשימים, הראויים לציון מיוחד, בזכות אופיו ונחישותו. ואמנם, כישוריו הספורטיביים, יכולותיו ומנהיגותו בשטח הספורט נתגלו עד מהרה, כאשר הצטרף למרכז הספורט לנכים של "אילן".

 

ברוך חגאי התבלט במקצועות הכדורסל וטניס השולחן, ובזכות מנהיגותו וכשרונותיו יוצאי הדופן הצעיד את נבחרת הכדורסל של הנכים בישראל לזכייה בשתי אליפויות עולם, בשתי אליפויות אולימפיות וב-3 זכיות באליפות אירופה - הישגים מרשימים לכל הדעות.

 

אלא שלא רק כשחקן כדורסל בלט חגאי. לא אחת צוינו לדוגמה התנהגותו בשדה המשחק, יושרו והגינותו הספורטיבית נורמות התנהגות שאפיינו את מהלכיו של חגאי בשדה המשחק ומחוצה לו.

 

לא למותר לציין כי ברוך חגאי הוא הספורטאי הנכה היחיד בעולם שזכה ארבע פעמים רצופות במדליית זהב אולימפית בטניס השולחן.

 

אך באלה לא סגי: חגאי, ספורטאי הנכים המוכר והידוע ביותר בישראל, התנדב לשמש ב-20 השנים האחרונות מאמן ומדריך לנכים, והוא עושה זאת בהצלחה רבה באותו מועדון אשר גידל והכשיר אותו להיות מי שהוא היום.

 

הנה כי כן, הישגיו של ברוך חגאי זכו למוניטין בינלאומיים נרחבים ורבים מציגים אותו כמי שמגלם בהישגיו, בהתנהגותו ובמורשת שהנחיל לבאים אחריו את הספורט במיטבו, ברוח ובתרבות הראויים לו.

 

בגין כל אלה נמצא ברוך חגאי ראוי לקבל את פרס ישראל בתחום הספורט ותרבות הגוף לשנת תשס"א.

 

 

 

השופטים:

פרופ' מיכאל שגיב, יו"ר

פרופ' שאול לדני

עו"ד חנוך קינן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012