education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

מרדכי בן-פורת, הוא אחד האישים אשר שמם נקשר בהצלת יהודים, בהעלאתם ארצה ובקליטתם בה. משחר נעוריו היה חבר תנועת "החלוץ" הציונית שפעלה במחתרת בעירק. הוא עלה ארצה בשנת 1945, גויס לשורות "ההגנה", השתתף בקורס הקצינים הראשון של צה"ל, ונטל חלק, כמפקד פלוגה, במלחמת השחרור.

 

בשנים 1989-51 נשלח לארגן את עלייתם של יהודי עירק לישראל במסגרת המבצע "עזרא ונחמיה". היו אלה שנים קריטיות בחיי יהודי עירק, שנות הכרעה לעלייה ארצה. בן פורת אחראי על ארגון עלייתם ארצה של מאה ועשרים אלף יהודים תוך שנה. במבצע זה סיכן לא אחת את חייו, והיה מטרה לפגיעה מצד שלטונות עירק. בשובו ארצה הוא נרתם לקליטתם של יהודי עירק בארץ. במסגרת תפקידו כראש מועצת אור-יהודה הוא השקיע מאמץ מיוחד בחינוך ובשירותים העירוניים, ובמסגרת פעולתו בכנסת כחבר כנסת ואחר כך כשר בממשלת ישראל  נאבק לשוויוניות בחברה ולהעלאת רמת החיים והחינוך של העולים וילדיהם.

 

בשנת 1979 נשלח בן פורת על ידי הסוכנות היהודית והממשלה לסייע בהוצאת של יהודים מפרס לאחר עליית חומייני לשלטון וניתוק היחסים הדיפלומטיים בן פרס  לישראל. גם כאן פעל בתנאים קשים ומסוכנים ולא חסך מאמץ להציל יהודים.

 

בן-פורת נמנה על מקימי הארגון של יוצאי ארצות ערב אשר נטשו את ארצותיהם ועלו ארצה כפליטים.

 

גולת הכותרת של פעילותו בארץ היא הקמת המרכז למורשת יהדות בבל באור-יהודה. מפעל זה מרכז בתוכו ספרייה ענקית, מוזיאון ותצוגה מתמדת ומרכז סמינריוני לעשרות אלפי מחנכים, מורים ובני נוער הלומדים את מורשת יהודי בבל – העתיקה בגלויות.

 

בשנות פעילותו הוא הידק את הקשר עם יוצאי עירק המפוזרים עדיין באנגליה, בארה"ב ובארצות אחרות, וחיזק את הקשר שלהם ליהדות ולישראל.

 

על מפעל חייו, על אומץ לבו ועל נכונותו להסתכן למען המדינה ועל מסירותו ללא גבול למפעל הציוני, לקהילתו ולכלל ישראל מצאה וועדת השופטים את מר מרדכי בן-פורת ראוי לפרס ישראל על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"א.

 

 

השופטים

פרופ' אניטה שפירא, יו"ר

מר חיים ישראלי

מר אלי עמיר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012