education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

יצחק שמיר מגלם בדמותו תקופה היסטורית הירואית שראשיתה בחינוכו העברי בגולה, בעלייתו ארצה ובהצטרפותו למחתרת האצ"ל ואחר-כך למחתרת הלח"י.

 

יצחק שמיר הקדיש את חייו למאבק בלתי-נלאה למען הקמת מדינת ישראל. לא פעם סיכן את חייו בפעולות נועזות, אף כאלה שלא היו מקובלות על כלל היישוב היהודי בארץ ישראל. כל חייו הוא האמין אמונה עזה בציונות אקטיביסטית ונרתם להבטחת ארץ-ישראל לעם ישראל, תפיסה שהייתה במוקד חייו.

 

שנים אחדות לאחר קום המדינה גויס יצחק שמיר ל"מוסד", ובו מילא שליחויות עלומות. לאחר עשר שנות שירות פרש מן ה"מוסד" ופנה לחיים הפוליטיים. הוא הצטרף לתנועת ה"חרות" ונבחר בשנת 1977 לכנסת.

 

יצחק שמיר מילא תפקידים בכירים כיו"ר הכנסת, כשר החוץ וכראש הממשלה. למרות דעותיו הנחרצות בשאלות הנוגעות לשלמות הארץ הוא ידע לשתף פעולה עם שותפיו לממשלת האחדות הלאומית ביושר ובהגינות שקנו את לב יריביו. למרות היסוסיו הוא הסכים ללכת לוועידת מדריד, ועמד בראש המשלחת הישראלית לוועידה שפתחה את תהליך השלום בין ישראל לפלסטינים.

 

יצחק שמיר כיהן כראש ממשלת ישראל בתקופת מלחמת המפרץ ב-1991. בתפקידו זה עמד כצור איתן נגד מי שקראו להתערבות ישראל במלחמה, גילה תבונה ואיפוק שקנו לו הערכה והוקרה של מנהיגים רבים בעולם.

 

במשך כל חייו ופעילותו עמדו המדינה, שלומה, ביטחונה ושלמותה במרכז שאיפותיו ועשייתו. את מלאכתו עשה בקנאות, באהבה ובמסירות אין-קץ לעמו ולמולדתו.

 

על כל אלה מצאה וועדת השופטים את מר יצחק שמיר ראוי לקבל את פרס ישראל על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"א.

 

 

  

השופטים

פרופ' אניטה שפירא, יו"ר

מר חיים ישראלי

מר אלי עמיר 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012