education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל בחקר הכימייה מוענק לפרופ' עדה יונת ממכון וייצמן למדע. פרופ' עדה יונת היא החלוצה והמובילה בעולם בחקר המבנה והתפקוד של הריבוזומים. הריבוזומים, שניתן לראותם כבית החרושת ליצירה של חלבונים בתא, הם אברונים תוך-תאיים שמתבצע בהם תרגום הצופן הגנטי וביטויו בחלבוני התא החי.

 

פרופ' יונת היא הראשונה שהצליחה במשימת גיבוש חלקים של ריבוזומים ואנליזת המבנה התלת-ממדי שלהם בשיטות של קריסטלוגרפיה בקרני-X. היא לקחה על עצמה לפני יותר מעשרים שנה משימה שנחשבה בלתי אפשרית לחלוטין, ובשל התמדתה הבלתי נלאית ודבקותה במטרה, למרות ספקנותם של טובי המדענים בעולם לגבי סיכויי ההצלחה, היא הגיעה להישגים מרשימים ויוצאי דופן. שלבי המחקר הציבו אתגרים ומכשולים קשים במיוחד, ופרופ' יונת הצליחה להתגבר עליהם תוך פריצת דרכים חדשות ומהפכניות. השיטות שפותחו על ידי קבוצות המחקר שלה נלמדות ומיושמות במוסדות מדעיים רבים בעולם ומאפשרות מחקרים מבניים שלא היו בני ביצוע בעבר.

 

נוסף למחקריה הבסיסיים פרופ' יונת שואפת לקדם מחקרים יישומיים שמטרתם פיתוח תרופות אנטיביוטיות הפועלות ברמת הריבוזום. המבנים של תצמידי ריבוזומים עם תרופות אנטיביוטיות שונות שנחקרו במעבדתה תרמו להבנת מנגנוני התקיפה של התרופות. ממצאים אלה הכו גלים הן בחוגי האקדמיה והן בחברות תרופות, מפני שהם מאפשרים תכנון רציונלי של תרופות אנטיביוטיות חדשות.

 

פרופ' יונת מנהלת שני מרכזי מחקר במכון וייצמן התומכים במחקרים של מדענים צעירים, ברכישת ציוד מתוחכם ומודרני ובסדנאות לימודים, וכן יחידת מחקר לריבוזומים של מכוני מקס פלאנק בגרמניה, והיא קידמה הקמת מרכזים דומים במוסדות אחרים בארץ. היא חברה במערכות עיתונים מדעיים מובילים ובוועדות לאומיות ובינלאומיות למאיצי על, ומשמשת יועצת לממשלת ארה"ב בנושאי ההקמה והתפעול של תחנות המדידה ומאיצי העל מהדור השלישי. פרופ' יונת גם חברה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

 

פרופ' יונת מוזמנת דרך קבע לשאת הרצאות מרכזיות בכינוסים חשובים ברחבי העולם, ומחקריה מתפרסמים בכתבי העת היוקרתיים ביותר. הישגיה המדעיים זיכו אותה באותות הכרה ובפרסים בין-לאומיים.

 

לסיכום, פרופ' עדה יונת זכתה להכרה בינלאומית על תרומתה החלוצית לפיתוח הכימייה והביולוגיה המבנית בכלל ולמחקר הריבוזומים בפרט. יזמתה והתמקדותה בנושאים העומדים בחזית המדע, וכן גישות המחקר החדשניות שלה, תרמו לפיתוח המדע בישראל, והעלו את ישראל על מפת המצוינות העולמית בתחומי הכימייה

והביולוגיה.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' עדה יונת ראויה לפרס ישראל בחקר הכימייה לשנת תשס"ב.

 

 

השופטים

פרופ' חוה ליפשיץ, יו"ר

פרופ' יהודה בנד

פרופ' אשר מנדלבאום 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012