education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופסור דוד הראל הוא ממדעני המחשב הבולטים ביותר בארץ ובעולם. מדינת ישראל נחשבת לאחת המדינות המובילות בעולם בתחום מדעי המחשב, עובדה התורמת תרומה רבה ליוקרת המדינה ולחוסנה הכלכלי. דוד הראל משתייך לקבוצה המובילה של מדעני המחשב אשר עבודתם הניחה את התשתית להצטיינות מפליגה זו.

 

אפשר לסווג את תרומתו המדעית הענפה ועתירת ההשפעה של דוד הראל לשלושה כיוונים עיקריים: לוגיקה ומחשבים, יסודות תורת מסדי נתונים יחסיים וכלים לבנין מערכות תוכנה גדולות.

קיימים קשרים הדוקים בין הלוגיקה המתמטית לבין מדעי המחשב. הלוגיקה משמשת כלי לתיאור, לניתוח ולאימות של תכניות מחשב. החל בעבודת הדוקטור שלו ועד עצם היום הזה הרים הראל תרומות יסודיות ומעמיקות לתחום זה, ובפרט ללוגיקה הדינאמית (Dynamic Logic) המשמשת בסיס לתורת שפות תכנות וכן לחקר בלשנות  חישובית ובינה מלאכותית. ספרו משנת 2000, שכתב יחד עם KOZEN ועם TIURYN, המכיל רבות מתגליותיו המקוריות, משמש "תנ"ך" לכל נושא הלוגיקה הדינאמית.

 

מסדי נתונים יחסיים (Relational data bases) משמשים תשתית לכל הטכנולוגיה המודרנית של עיבוד המידע. בעבודה פורצת דרך ניסח הראל לוגיקה המתארת בצורה תמציתית ושלמה את קבוצת כל השאילתות (queries) האפשריות לגבי מסד נתונים יחסי. לעבודה זו היו השלכות מרובות על התיאוריה ועל הפרקטיקה של מסדי נתונים.

 

הישגו המחקרי הגדול של הראל מבחינת היקף ההשפעה בעולם האקדמי ובעולם התעשייתי הוא בתחום של הנדסת תוכנה והנדסת מערכות. מערכות תוכנה גדולות מכילות מיליוני שורות של קוד, וסיבוכן עולה על יכולתם של המתכנת הבודד או של קבוצת מתכנתים לבנותן ללא כלי עזר. הוא הדין לגבי מערכות גדולות ומורכבות כגון מערכת הניווט והבקרה של מטוס מודרני. תכנון ומימוש נכון של מערכות כאלה מצריך אף הוא כלים מסייעים עבור קבוצת המתכננים. הראל החל להתעניין בנושאים אלה בשנת 1983, כשנקרא לייעץ בפרויקט "הלביא". בהקשר זה המציא הראל בשנת 1984 את שפת ה-statecharts – דיאגרמות מיצוב הידועות בעולם כ-Harel charts. דיאגרמות אלה משלבות אוטומטים ודיאגרמות מצב עם היררכיה, מקביליות, תקשורת ועוד. שפת דיאגרמות המיצוב הפכה לאחד הכלים התיאורטיים והשימושיים המרכזיים לטיפול במורכבות מערכות תוכנה גדולות. מאמרו המקורי של הראל משנת 1984, שפורסם ב-1987, הוא השני ברשימת המאמרים המצוטטים ביותר בעולם במדעי המחשב.

 

לדוד הראל כישרון נדיר להביא באמצעות ספרים והרצאות המכוונות לקהל הרחב תיאור של מהות מדעי המחשב ולקהל המומחים תיאור של נושאים טכניים מובהקים. ספריו  זוכים לתפוצה עולמית; הם הופיעו במהדורות רבות, ותורגמו ללשונות רבות. ספריו הפופולריים זיכוהו בפרס Karlstrom היוקרתי המוענק על ידי ה-ACM (האיגוד האמריקאי למדעי המחשב) עבור תרומה יוצאת דופן לחינוך בתחום  מדעי המחשב.

 

יש להעלות על נס את תרומותיו הרבות של הראל לפיתוח מדעי המחשב וטכנולוגיית המחשבים במדינת ישראל. הוא העמיד תלמידי דוקטורט ומוסמך מצטיינים רבים

 

אשר הטביעו את חותמם על האקדמיה ועל התעשייה הישראלית. הוא תרם להקמת חברות המבוססות על תגליותיו המדעיות, והביא יוקרה ותהילה למדינת ישראל בעבודתו המדעית והחינוכית.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' דוד הראל ראוי לקבל את פרס ישראל במדעי המחשב לשנת תשס"ד.

 

 

השופטים

פרופ' מיכאל רבין, יו"ר

פרופ' שמעון אולמן

פרופ' שרית קראוס

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012