education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

הגברת ליה ון ליר הקדישה חלק חשוב מחייה לקידום תרבות הקולנוע בישראל. מתוך ידיעה רחבה של היצירה הקולנועית והכרה עמוקה בערכה של אמנות הקולנוע המתפתחת במאה העשרים היא היטיבה להבין את הצורך להציג קולנוע איכותי בפני לאזרחי מדינת ישראל.

 

מאז ראשית שנות החמישים היא פעלה בדבקות כדי לחשוף ולהציג קולנוע איכותי וכדי לאסוף ולשמור את מיטב היצירה הקולנועית. בכך פעלה לעיצוב ההכרה בקולנוע כתחום יצירה אמנותית ולקידום היצירה הקולנועית בישראל.

 

ליה ון ליר הייתה חלוצה בהקמה של מועדון הסרט הטוב, שהתפתח במרוצת השנים לרשת מועדונים ארציים שמהם צמחו בשנות השבעים הסינמטקים בחיפה, בתל אביב ובירושלים והציבו לעצמם את הייעוד להציג ולחשוף לפני הקהל הרחב את מיטב היצירה הקולנועית.

 

שנים אחדות לאחר פתיחת מועדון הסרט הטוב חנכה ליה ון ליר את "הארכיון הישראלי לסרטים" מתוך מחשבה מרחיקת ראות שפעולות הסינמטקים והחינוך להכרת הקולנוע כאמנות צריכים להתבסס על אוסף גדול וזמין של יצירה קולנועית. ליה פיתחה והרחיבה את קשריו הבינלאומיים של הארכיון, והוא מכיל כיום אוסף של עשרות אלפי סרטים מרחבי העולם ואוסף מקיף של היצירה הקולנועית בישראל, כמו  יומני "כרמל" של נתן אקסלרוד, סרטי "מולדת" של ירושלים סגל וסרטים ראשונים רבים אחרים.

 

גולת הכותרת של מפעליה של ליה ון ליר הוא הסינמטק בירושלים שבניינו החדש נחנך ב-1981, והוקמו בו ספרייה עשירה ומוזיאון לתולדות הראינוע והקולנוע, והוא הפך למרכז תרבות שוקק חיים בירושלים ומנוף להפצת תרבות הקולנוע האיכותי בישראל.

 

בשנות השמונים ייסדה ליה את פסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים. הפסטיבל הציג מאות סרטים איכותיים חדשים מכל רחבי העולם, העניק פרסים שונים ליוצרי הקולנוע הישראלי, זכה להכרה בינלאומית רחבה ושם את ישראל על מפת תרבות הקולנוע העולמית.

 

הגברת ון ליר זכתה להכרה רבה בזכות הבנתה המקצועית המעמיקה בתחום הקולנוע, והיא מסייעת לקדם את הקולנוע, הישראלי בקרב החוגים המקצועיים הבינלאומיים ברחבי העולם.

 

הגברת ליה ון ליר הבינה כי פיתוחה של תעשיית סרטים באיכות אמנותית ראויה מותנית בפיתוחו של קהל שוחר אמנות קולנוע ובהקמתם של מוסדות לימוד והנחלה של מקצועות הקולנוע. הסינמטק, הארכיון, הספרייה והפסטיבל שייסדה מסייעים להציג לפני קהלים מגוונים את היצירה הקולנועית האיכותית על זרמיה השונים. כל אלה תורמים לחינוך הקהל, ובעיקר הקהל הצעיר. תלמידי בתי הספר, הנחשפים לכמות גדולה של קולנוע באמצעות הטלוויזיה, קונים באמצעות מפעלה ידע

 

והבנה המאפשרים להם לגבש תפיסת עולם של צרכנות מבוקרת, הנשענת על יכולת של ביקורת אמנותית.

 

על כל פעולותיה כחלוצה שפעלה בהתמדה ובחזון לפיתוח אופנים להכרה ולקידום של אמנות הקולנוע בישראל ועל מפעל חייה הוכרה ליה ון ליר כגברת הראשונה של תרבות הקולנוע בישראל.

 

על מפעל חייה זה ועל תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בישראל מוענק פרס ישראל לשנת תשס"ד על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לגברת ליה ון ליר.

 

 

 

השופטים

השופטת בדימוס שרה פריש, יו"ר

מר אבנר שלו

פרופ' יוסף תמיר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012