education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' יוסף ברנשטיין, מתמטיקאי בעל שם עולמי, קיבל את הכשרתו המתמטית במוסקבה. הוא עבר ב-1979 לארה"ב, לאוניברסיטת הרווארד, וב-1993 עלה ארצה והצטרף לאוניברסיטת תל-אביב.

 

רעיונותיו של פרופ' ברנשטיין מעלים מבנים מתמטיים חדשים, מייצגים עקרונות מהפכניים הנמצאים בבסיס תופעות מתמטיות רחבות היקף ופותחים אופקים חדשים למחקר.

 

תרומותיו של פרופ' ברנשטיין מרכזיות וחדשניות, והן בחזית המחקר המתמטי. מחקריו ועבודותיו מתאפיינים בשילוב וירטואוזי של כלים מגוונים מהאלגברה, מהאנליזה ומהגיאומטרייה.

 

פרופ' ברנשטיין פיתח כיווני מחקר חדשים ומורכבים; לדוגמה:

  • תורה אלגברית של אופרטורים דיפרנציאליים, הנקראת "תורת ה-D-מודולים", הממלאת תפקיד מרכזי בגיאומטרייה אלגברית ובתורת ההצגות

  • כלים אלגבריים חדשים בתורת ההצגות בכלל ובתורת ההצגות של חבורות ואלגברות Lie בפרט

  • תורת הצגות של חבורות p–אדיות התופסת מקום מרכזי בתורת הפונקציות האוטומורפיות ופונקציית L.

 פרופ' ברנשטיין העמיד דורות של תלמידים, ועד היום הוא אבן שואבת לצעירים מוכשרים ומחוננים מהארץ ומהעולם ומוזמן להרצות על הבמות היוקרתיות ביותר בעולם.

 

על כל אלה החליטה ועדת השופטים להעניק לפרופ' יוסף ברנשטיין את פרס ישראל בחקר המתמטיקה לשנת תשס"ד.

 

  

  

השופטים

פרופ' מינה טייכר, יו"ר

פרופ' יונתן ארזי

פרופ' מיכאל לין

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012