education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' ישראל מ' תא-שמע הוא מגדולי החוקרים של התרבות היהודית התלמודית באירופה בימי הביניים. שלוש תכונות מאפיינות את מחקרו: בקיאות רחבה מאוד בכל תחומי הספרות התלמודית והרבנית שבדפוסים ובכתבי היד, כשרון מבריק ואינטואיציה חריפה ליצירת אינטגרציה בין תחומי דעת שונים ומגוונים ופוריות מחקרית גדולה.

 

מפעלו מעיד כי אפשר למזג במחקר בין הלכה לתרבות ולספרות וליצור תמונה עשירה בפרטים ועמוקה בכללים של רוח העם היהודי באירופה בימי הביניים, כשעומדים זה לצד זה תלמוד תורה, הלכה, מנהג, קבלה וחיי יום-יום, וכל זאת על רקע התרבות הנוצרית בת התקופה. היקף ידיעותיו ומחקריו רחב מאוד: עד כה פרסם שישה ספרים - ספר שביעי נמצא בדפוס - ולמעלה ממאה וחמישים מאמרים.

 

תא-שמע הוא החוקר היחיד בדורנו המתמקד בספרות הרבנית וביחס בין ההלכה לאורח החיים בכל מרכזי התורה באירופה של ימי הביניים: אשכנז, ספרד, פרובאנס, איטליה, אנגליה וביזנטיון. לצד אפיון שיטתי של הקווים המייחדים כל מרכז וכל תקופה, הוא מדגיש את ההשפעות ואת הקשרים המחברים תדיר בין מקומות לזמנים, וכך הוא מעמיד במוקד המחקר את הדינמיות הטיפוסית כל כך לתרבות היהודית. המשקיף על תולדות מחקר הספרות הרבנית בדורות האחרונים (הכוללות דמויות כש' אסף, א' אפטוביצר, ש' אברמסון, א"א אורבך) יכול לומר בביטחון ששיטות מחקריו של תא-שמע פותחות תקופה חדשה בתולדות המחקר של התחום.

 

נוסף על אלה תא-שמע מעורה בחיי התרבות והמחקר בארץ ובעולם, והוא נוטל חלק במפעלים המחקריים שבתחום מומחיותו. הוא לימד באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר-אילן, השתתף בעריכת מדור מדעי היהדות באנציקלופדיה העברית וערך כתבי עת חשובים. במשך כעשרים שנה ניהל את המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים שליד בית הספרים הלאומי בירושלים, והצליח לקדם מאוד את פעולות המכון בצילום ובקטלוג של כתבי יד במקצועות הרבים והשונים, ובזה ביסס את מעמדו המרכזי של המכון ואת התשתיות של מחקר מדעי היהדות בעולם כולו. בכל מפעליו דומה שקשה להפריז בהערכת תרומתו הגדולה למחקר התלמוד והתרבות היהודית בימי הביניים בדורנו.

 

על כל אלה החליטה ועדת השופטים של פרס ישראל להעניק לפרופ' ישראל מ' תא-שמע את פרס ישראל בחקר התלמוד לשנת תשס"ג.

 

השופטים:

פרופ' יונה פרנקל, יו"ר

פרופ' נח עמינוח

פרופ' יוסף תבורי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012