education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

האלוף (במיל') מאיר עמית משקף בתולדות חייו עשייה חלוצית וציונית מגוונת, החל בהגשמה אישית התיישבותית, דרך פעילות ביטחונית אינטנסיבית, בניית תשתית לקהילת המודיעין הישראלית, קידום התעשייה והכלכלה הישראלית לעבר חזית הטכנולוגיה המודרנית וענפי ההיי-טק וכלה בתרומה אישית לזירה הפוליטית ובהשקעת מאמץ אדיר בחינוך הדורות הבאים.

 

משחר ילדותו ינק מר עמית את ערכי תנועת העבודה ואת חובת ההגשמה האישית, והוא נמנה על מקימי קיבוץ אלונים, אחד מיישובי "חומה ומגדל". מר עמית פעל בשירות "ההגנה" כבר כנער בן 15, ואחר כך התגייס לצה"ל. חייו הצעירים הוקדשו לביטחון, והוא השלים למעלה מעשרים שנה של לחימה בפועל ושל תפקידי פיקוד, הדרכה ומטה. מר עמית שירת כאלוף פיקוד הדרום, שימש ראש אגף המודיעין בצה"ל, ובשנת 1963 מונה לראש "המוסד" למודיעין.

 

מר עמית עמד בראש הקהילה המודיעינית שבע שנים, שבמהלכן עיצב את דמותם של חיל המודיעין ושל המוסד למודיעין והתאימם לאתגרי המחר. הפעילות המדינית החשאית שיזם, העמיק ופיתח תרמה לקשריה המדיניים החשובים ביותר של ישראל באותם ימים והקנתה ל"מוסד" את יוקרתו הבינלאומית.

 

מקוריות, יזמה חלוצית ומערכת מיוחדת במינה של טיפוח יחסי אנוש באו לידי ביטוי גם בפעילותו המגוונת של מר עמית לקידום התעשייה והטכנולוגיה הישראלית המודרנית. הוא מונה למנכ"ל קונצרן "כור" והפך אותו לחברה כלכלית מודרנית עם חטיבות מתמחות ומפעלים רווחיים שמיקמו את "כור" על מפת התעשייה העולמית. בתחום הטכנולוגיה היה שותף לתכנון ולפיתוח של לוויין התקשורת "עמוס", אשר העלה את ישראל על מפת התקשורת הלוויינית הבינלאומית, ומזה עשרים שנה הוא נמנה עם חלוצי ההיי-טק הישראלי.

 

מר מאיר עמית מכהן מזה עשרים שנה כיו"ר המרכז למורשת המודיעין שהוא אתר ההנצחה ויד הזיכרון לזכרם של חללי קהילת המודיעין שנפלו בעת שירותם באחת מזרועות קהילת המודיעין. במסגרת המרכז למורשת המודיעין מר עמית רואה את תפקידו העיקרי בחיזוק דורות חדשים וצעירים ברוח אותה מורשת.

 

מפעל חייו העשיר והמגוון של מר מאיר עמית כל כולו שירות המולדת.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את האלוף (במיל') מאיר עמית ראוי לקבל את פרס ישראל בתחום של מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"ג.

 

 

 

השופטים:

מר מרדכי בן-פורת, יו"ר

מר ארנון מנטבר

השופטת (בדימוס) שרה פריש

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012