education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' אהרן צ'חנובר הוא מדען מהשורה הראשונה שתרם רבות למחקר הביולוגי-רפואי בארץ ובעולם. מחקריו בעשרים השנים האחרונות התמקדו בהבנת המנגנונים הביוכימיים האחראים לפירוק החלבונים בתא. במחקריו המקוריים הוא פרץ דרכים חדשות בהבנת תהליכים ביוכימיים ייחודיים החלים באורגניזם ובמגוון מחלות שונות. את עבודתו המדעית החל בשיתוף פעולה פורה עם פרופ' חיים הרשקו, אף הוא חתן פרס ישראל, במעבדות הטכניון בחיפה, ולאחר מכן המשיך במחקריו באופן עצמאי בארץ ובעולם.

 

בזמן שמעבדות רבות בעולם חקרו את מנגנוני יצירת החלבונים בתא, חקר פרופ' צ'חנובר את המנגנון ההפוך, דהיינו, את המערכת הביוכימית האחראית לסילוק חלבונים מהתא. מחקרים אלו הראו כי פירוק החלבונים בתא הוא תהליך ביוכימי מורכב המבוקר על ידי מערכת אנזימים ופקטורים חלבוניים שונים. בשיטות ביוכימיות מתוחכמות הצליח פרופ' צ'חנובר להפריד בין המרכיבים השונים של מערכת זו ולאפיין את החלבונים העיקריים המבקרים את פירוק החלבונים. לאחר אפיון המערכת ברמה הביוכימית פנה לחקר הגנים המקודדים למערכת זו. בשיטות גנטיות ייחודיות הצליח לבודד ולאפיין כמה גנים האחראים לקידוד חלבוני המערכת הזו.

 

תוך כדי מחקרים חלוציים אלו התברר כי למערכת פירוק החלבונים משמעות ביולוגית-רפואית רחבה ביותר, וחוקרים רבים בעולם הצטרפו למחקר בנושא זה. למשל, נמצא כי המערכת החיסונית בגוף, האחראית כרגיל להגנה מפני פולשים זרים כגון חיידקים ונגיפים, תלויה במערכת לפירוק החלבונים שפרופ' צ'חנובר אפיין אותה. תוצרי פירוק החלבונים של החיידק או הנגיף בתא שהודבק הם המאפשרים למערכת החיסונית לכוון את עצמה לפעול נגד הפולש הזר. בהמשך התברר כי במחלות אוטואימוניות שונות, כמו סכרת נעורים, תוצרי פירוק החלבונים שבתא הם המגרים באופן לא תקין את המערכת החיסונית לפעול נגד הגוף.

 

למחקריו של פרופ' צ'חנבור יש גם השלכות מרחיקות לכת בהבנת מחלת הסרטן ובפיתוח שיטות חדשות לריפוי. המערכת החיסונית מסוגלת להכיר תאים סרטניים בגוף ולחסל אותם כאשר חלבונים ייחודיים בתא הסרטני מתפרקים ועל ידי כן מגרים את מערכת החיסון להרוס תאים סרטניים אלו. ויש למערכת פירוק החלבונים תפקידים רבים נוספים הן בתא הבריא והן במחלות נוספות, ויידרשו מחקרים רבים כדי להבין מערכת מורכבת זו.

 

לאורך השנים נמצא פרופ' צ'חנובר בחזית מחקר חשוב זה, ותרומותיו זכו להד רב בקהילה המדעית. מחקריו מתפרסמים בעיתונות המדעית המובילה ומצוטטים על ידי מדענים רבים בארץ ובעולם. והוא כבר זכה לפרסים יוקרתיים בארץ ובעולם על הישגיו המדעיים. נוסף לעבודתו המחקרית תרם פרופ' צ'חנובר רבות למדע בישראל בניהול מערכות מחקר בטכניון בחיפה, בהוראה, ובהקמה ובהכוונה של דור חדש של תלמידים.

 

לאור האמור לעיל ממליצה הוועדה על בחירת פרופ' צ'חנובר לחתן פרס ישראל בחקר הביולוגיה לשנת תשס"ג.

 

 

 

 

השופטים:

פרופ' ורדה רוטר, יו"ר

פרופ' שושנה ארד

פרופ' עמוס פנט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012