education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

התיאטרון הקאמרי של תל אביב, החוגג בימים אלה שישים שנה להיווסדו, הוא תיאטרון ארץ-ישראלי צעיר ברוחו, מעורב, מגיב, מתגייס וקשוב למציאות שאנו חיים בה.

 

במשך כל שנות קיומו הקאמרי משמש במה מרכזית לכתיבה הישראלית החדשה. הוא שוקד על טיפוחה ועל פיתוחה של המחזאות הישראלית המקורית ומשקיע בחיזוק הקשר עם שיאי התרבות והמחזאות המודרניות העולמיות, תוך חיפוש משמעות להצגתן כאן ועכשיו ומתוך רצון להצמיח אותן מחדש בקרקע ישראלית.

 

הקאמרי מקפיד על התחדשות, וחותר למצוינות בתחומי הביצוע האמנותי על כל מרכיביו - המשחק, הבימוי, התפאורה והמוזיקה - והוא מטפח ייחודיות מבחינת תוכנו, רוחו ואופיו של התיאטרון.

 

הקאמרי מטפח להקת שחקנים ואמנים מתוך הכרה שאמנות התיאטרון מגיעה לשיאיה במסגרת להקתית, והוא מעודד ומקדם שחקנים צעירים.

 

במשכנו החדש הפך התיאטרון למרכז שוקק שבו פעילות אמנותית ותרבותית מגוונת לקהל בגילים שונים ומרבדים שונים בחברה הישראלית, והוא חותר בהתמדה להרחבת מעגלי הצופים ולקירוב קהלים חדשים.

 

הקאמרי מופיע בכל פינה בארץ, ובכלל זה ביישובי הפריפריה וקו העימות. הוא פועל לקירוב בני הנוער לחוויה התיאטרונית ומפעיל חוליות שחקנים בטרמפיאדות ובתחנות ההסעה לגבול הצפון, במפגשים עם חיילים.

 

במרוצת שנות קיומו של הקאמרי ייצגו הצגותיו את ישראל בפסטיבלים יוקרתיים ברחבי העולם, בכלל זה ברומניה ובסין שהן שתי מדינות שלא הוצגה בהן מעולם הצגה בשפה העברית. כמו כן, הקאמרי מארח להקות תיאטרון מרכזיות מרחבי העולם.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את התיאטרון הקאמרי של תל אביב ראוי לפרס ישראל לשנת תשס"ה בתחום של מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

 

 

 

השופטים

מר מרדכי בן-פורת, יו"ר

פרופ' יחזקאל טלר

פרופ' רנה שפירא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012