education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' ששון סומך הוא מהחשובים ומהבולטים בחוקרי הספרות הערבית החדשה בדורנו. מחקריו הם מסד חשוב בתחום נרחב זה. יש בהם צירוף מקורי ומרתק של ניתוח לשוני מלומד וביקורת אמנותית-פואטית.

 

חיבוריו הרבים מתמקדים בלשון היצירה הסיפורית, השירית והדרמטית בכתביהם של סופרים מצריים, לבנוניים, עיראקיים, מרוקאיים ופלסטיניים. נודעים במיוחד הם ספריו על שני הסופרים המצריים, נג'יב מחפוט' ויוסוף אידריס. הספר על מחפוט', שראה אור ב-1973, היה החיבור המדעי המקיף הראשון שניתח באופן מעמיק לא רק את תוכני הרומנים אלא גם את המבנה הלשוני ואת הממד האמנותי של יצירות מחפוט', שהוכתר כחתן פרס נובל לספרות ב-1988. בפרספקטיבה של העשורים שחלפו מאז שנכתב ספר זה הוא עומד כאחד החיבורים המדעיים החשובים ביותר על מחפוט'. בספרו על יוסוף אידריס, שנכתב במקורו בערבית וראה אור ב-1984, פרופ' סומך מנתח תופעה מרכזית: הוא מראה כיצד עשה אידריס שימוש בפער בין הלשון הכתובה ללשון המדוברת במסגרת אמנות הסִיפֵר שלו.

 

ב-1991 פרסם פרופ' סומך את ספרו האינטגרטיבי סוגה ולשון בספרות הערבית המודרנית (באנגלית), ובו הוא נתן ביטוי מגובש לגישתו החדשנית בחקר הספרות הערבית: שילוב העיון הלשוני השיטתי בהערכה אמנותית של היצירה הספרותית. חוקרי ספרות ערבית אחרים בעולם הלכו בעקבות גישה זו.

 

מלבד עבודתו המחקרית פרופ' סומך רואה חשיבות רבה בחשיפת ציבור קוראי העברית לספרות ולשירה הערבית. הוא תרגם וערך קבצים ואוספים אחדים של שירה ערבית מודרנית, שבמסגרתם נכללו יצירות מפרי עטם של משוררים מכל מרחבי היצירה הערבית, ותרגומיו זכו לשבחים על איכותם.

 

ההכרה בתרומתו בקהילת החוקרים בעולם, ובכלל זה בארצות ערב, היא נרחבת. רבות מעבודותיו תורגמו לערבית. הוא חבר במערכות כתבי עת מדעיים וספרותיים ועורך סדרת פרסומים יוקרתית בתחום הספרות הערבית.

 

במשך שנים רבות פרופ' סומך מקדיש מעתותיו לקירוב אנשי אקדמיה וסופרים יהודים וערבים, במיוחד מצריים, והוא כיהן כראש המרכז האקדמי הישראלי בקהיר. בו בזמן הוא גם שוקד להביא לידיעת הציבור בישראל התפתחויות בספרות הערבית באמצעות כתיבתו מזה עשרות שנים בעיתונות היומית ובכתבי עת לספרות ולאמנות. הוא טיפח גם את ההוראה ואת המחקר באוניברסיטאות בארץ. הוא נמנה על מקימי החוג לשפה ולספרות ערבית באוניברסיטת תל אביב, והעמיד תלמידים רבים הממשיכים את דרכו במחקר ובהוראה במוסדות מחקר והוראה גבוהים בארץ ובחו"ל.

 

על כל אלה החליטה ועדת השופטים להעניק לפרופ' ששון סומך את פרס ישראל בחקר המזרחנות לשנת תשס"ה.

 

 

השופטים

פרופ' גד גילבר, יו"ר

פרופ' מיכאל וינטר

פרופ' בעז שושן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012