education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

יצחק אוורבוך-אורפז היה מראשית כתיבתו מחפש דרכים ופורץ דרכים. מאז ספרו הראשון עשב פרא (1959), דרך הנובלות מות ליסנדה (1964), ציד הצביה (1966) ונמלים (1968), שהפתיעו את הקוראים ואת מבקרי הספרות בנועזותן ובחדשנותן, דרך הרומאן מסע דניאל (1969) והטרילוגיה התל-אביבית בית לאדם אחד, הגבירה והעלם (1975 עד 1984) ודרך יצירות בעלות אופי ייחודי כמו קובץ הסיפורים רחוב הטומוז'נה (1979) והמסה הצליין החילוני (1982) ועד לרומאן המפואר הכלה הנצחית (1987) וקובצי סיפורים מאוחרים כמו אהבות קטנות, טירופים קטנים (1992) ולילה בסנטה פאולינה (1997) – צועד הסופר בנתיב עצמאי, שהעמיד בין השאר אופוזיציה לרומאן הריאליסטי והציב במקומו אופציות אחרות: הסיפור הפסיכולוגי-חברתי והיצירה המופשטת, המטאפיזית והסימבולית.

 

בכל יצירתו הענפה נתן אוורבוך-אורפז ביטוי אישי ייחודי למציאות הקשה, המסובכת והמסוכסכת של המאה העשרים על היבטיה היהודיים והכלל-אנושיים. הוא הצליח לשלב בכתיבתו את העולם התל-אביבי של שנות השישים והשבעים, ובצדו את עולם העיירה היהודית על שלל דמויותיה ועל ההוויי שלה, שבאו לידי ביטוי בספרו רחוב הטומוז'נה. גם בחייו האישיים נע אוורבוך-אורפז בין מחוזות ילדותו במזרח אירופה לבין מציאות הכרך הישראלי החילוני. הוא החזיר לעצמו את שם נעוריו, אוורבוך, ובכך נתן ביטוי חזק ויפה לקשר שלו אל שני העולמות הללו.

 

מקובל לצרף לסיפורת של אוורבוך-אורפז את התואר "ניסיונית". והיא אכן ניסיונית במובן זה שהמחבר מכוון כל הזמן את כליו, חותר לפרוץ את מגבלות הסיפורת הריאליסטית, מנסה סגנונות שונים, עובר ממציאות אקטואלית לסוריאליזם, ומכאן לסימבוליזם ולהפשטה.

 

אוורבוך-אורפז מודע היטב לחברה שהוא חי בה, מגיב על פי דרכו לאירועים שונים (בעיקר למלחמות שעברו על המדינה) ומביע את סלידתו מאותם חלקים בחברה הישראלית שהפכו לשבעים ולמפוטמים, תופעות שמאוחר יותר יצרו את הפערים החברתיים, אותה פצצת זמן המאיימת על חברתנו.

 

אי אפשר לדבר על אוורבוך-אורפז בלי להזכיר את מסתו הצליין החילוני, שבה גיבש תפיסה הממזגת מושג דתי נוצרי עם אלמנטים חילוניים ועם שאיפה רליגיוזית לחפש ולמצוא טעם ומשמעות לחיינו, אך בלי לחצות את הקווים אל האמונה הדתית הממוסדת.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את מר יצחק אוורבוך-אורפז ראוי לפרס ישראל לספרות עברית ליוצרים לשנת תשס"ה.

 

 

 

השופטים

פרופ' אפרים חזן, יו"ר

מר זיסי סתוי

ד"ר לילי רתוק

פרופ' יגאל שוורץ

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012