education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

האדריכל יעקב יער, מהבולטים באדריכלי ישראל בעשורים האחרונים, הוביל (יחד עם אשתו, האדריכלית אורה יער ז"ל) בתחום החשוב, הרגיש ומרובה הקונפליקטים, של השיכון הציבורי בישראל. עבודתו מצהירה כי אפשר לנתק את מושגי השיכון והשכונה מהתדמית השלילית שדבקה בהם בשנות החמישים והשישים ולכונן מהם מקומות חיוביים, מורכבים ורבי-פנים, המעצבים מתוכם חללים ציבוריים בעלי משמעות: רחוב, חצר, שדרה, גן וכיכר. יעקב יער הוא ממחוללי העיצוב האורבני בישראל שאותו התווה באמצעות מגורים למפוני שכונות מצוקה, עולים חדשים וזוגות צעירים.

 

הדרך שבה חברה מעלה את השאלות כיצד גרים ואיך בונים עיר היא ביטוי נאמן לתרבותה הקולקטיבית ולתבניות השיח הציבורי המתנהל בקרבה. יעקב יער הניח לפנינו את התזה המציעה לקורת הגג הפרטית, לבניין המגורים, לקחת חלק פעיל בעיצובה של העיר. בעבודותיו ביקש האדריכל יעקב יער ליצור סביבות מורכבות והטרוגניות לאינטראקציות עשירות של שימושים מעורבים ולמערכות יחסים ארכיטקטוניות עמוקות ומגוונות.

 

בין עבודותיו הראויות לציון נמנית שכונת "כפיר" בדרום תל-אביב, שהאמן והעיתונאי עמוס קינן תיאר אותה כך: "היופי של 'כפיר' הוא יופי צנוע, פשוט, נוגע ללב. הבתים אינם אגרסיביים, אינם דוקרים וחדגוניים. יש כאן לובן ים-תיכוני, חצרות ים-תיכוניות וחומות לבנות."

זהו ביטוי ראוי לתפיסתו החברתית-תרבותית של יעקב יער, הקובעת כי תכנון ובנייה נאותים עבור מפונים, זוגות צעירים וקשישים הם ערך תרבותי.

 

גם שכונת "המשתלה" בצפון תל-אביב, שנועדה לאוכלוסייה מבוססת יותר, תוכננה על פי העקרונות של שכונת "כפיר", כהוכחה של השקפה עקבית ושל הרצון למחות נגד הפרטת המרחב הציבורי עד למחיקתו המוחלטת.

 

פרויקטים בולטים אחרים אשר נֶהֱגוּ ועוצבו על ידי האדריכל יער ופורסמו בכתבי-העת המקצועיים ברחבי העולם הם "שכונת אלי כהן" בכפר-סבא, חלקו בשיקום הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים וחלקו בשיקום העיר העתיקה ביפו. פורסמו גם שכונת "פסגת זאב" בצפון ירושלים, וכן עבודות רבות נוספות, המביאות לידי ביטוי עמוק את אהבתו לנופי הארץ, את רגישותו החברתית ואת סקרנותו האינטלקטואלית.

 

במקביל ליצירה הפורייה בפרקטיקה העמיד האדריכל יער תלמידים רבים בהוראה אקדמית רבת שנים בפקולטה לאדריכלות ולבינוי ערים בטכניון ובבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל-אביב. לימים הפכו חלקם לשותפים החולקים עמו את דרכו המקצועית.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את האדריכל יעקב יער ראוי לפרס ישראל בתחום האדריכלות לשנת תשס"ז.

 

 

 

 

השופטים:

פרופ' זאב דורקמן, יו"ר

אדריכל ברוך ברוך

פרופ' פרלה קאופמן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012