education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
 

פרופ' נוגה אלון מאוניברסיטת תל אביב עוסק במתמטיקה בדידה ובמדעי המחשב תוך התמקדות בקומבינטוריקה ובתורת הגרפים ובשימושיהם בתיאוריה של מדעי המחשב. עבודותיו בתחום (הכוללות למעלה מ-400 מאמרים) שינו את פני הקומבינטוריקה המודרנית והכניסו מושגים, מבנים ושיטות חשובות לתחום.

 

פרופ' אלון הוא המדען המוביל בשיטה ההסתברותית במתמטיקה בדידה. למאמריו ולספר שכתב עם ג'ואל ספנסר הייתה השפעה רבה. בשיטה ההסתברותית משתמשים באקראיות – ברנדומיזציה - ככלי עזר לחקור גם בעיות שאין בהן מרכיב הסתברותי, ופרופ' אלון מצא שימושים מורכבים ומפתיעים לשיטה זו. למשל, בעבודה עם מטיאס ועם סגדי מצאו החוקרים דרך לטיפול יעיל בכמויות אדירות של מידע שאין אפשרות לאכסן אותו (עבודה זו זיכתה את המחברים בפרס Gödel לשנת 2005). הצד השני של המטבע בשיטה ההסתברותית הוא הדה-רנדומיזציה: התורה המנסה לתת בניות מפורשות שיחליפו שיטות הסתברותיות במתמטיקה ובמדעי המחשב. פרופ' אלון תרם תרומות חשובות לבניות מפורשות ולתחום הדה-רנדומיזציה; בין השאר הוא פיתח שיטות לבניית מרחבי מדגם קטנים התומכים במשתנים כמעט בלתי-תלויים. דוגמאות שמצא לפתרון בעיות שונות מפתיעות ביופיין ובעומקן.

 

פרופ' נוגה אלון פיתח את "השיטה הפולינומיאלית" בקומבינטוריקה, המבוססת על הבנת מבנים קומבינטוריים באמצעות מרחבים של פולינומים המתאימים להם, ומצא לה שימושים מפתיעים בבעיות צביעה של גרפים, בבעיות קיצוניות הנוגעות לגרפים ולהיפר-גרפים ובבעיות בתורת המספרים החיבורית. עבודות אלה זיכו אותו בפרס Polya לשנת 2000.

 

מחקריו של פרופ' אלון תרמו משמעותית להבנת תכונות ספקטרליות ותכונות הרחבה של גרפים ולשימושים של גרפים מרחיבים במתמטיקה ובמדעי המחשב. הקשר שהוא מצא, בשיתוף עם ויטאלי מילמן, בין תכונות הפרדה לתכונות ספקטרליות של גרפים הוא בסיס חשוב למחקרים רבים ולפיתוח אלגוריתמים הפותרים בעיות חשובות.

 

בתורת האינפורמציה פתר פרופ' אלון שאלה מרכזית שנשאלה על ידי קלוד שנון, אבי תורת האינפורמציה, בשנות החמישים של המאה הקודמת: בניגוד להשערתו של שנון הראה אלון שהקיבולת של צירוף שני ערוצים יכולה להיות גדולה בהרבה מסכום הקיבולות של כל ערוץ בנפרד. בגיאומטרייה קומבינטורית פתר אלון עם דניאל ג' קלייטמאן בעיה של הדוויגר ודברונר שעמדה פתוחה כחמישים שנה. פרופ' אלון פיצח בעיות חשובות שעמדו פתוחות עשרות שנים גם בתורת הגרפים ובתורת רמזי.

 

פרופ' אלון העמיד מספר רב של תלמידים במתמטיקה ובמדעי המחשב, וכמה מהם הם מדענים מובילים בזכות עצמם.   

 

על תרומתו המחקרית החשובה במתמטיקה ובמדעי המחשב, בהצגת רעיונות חדשים ופורצי דרך ובהמשכת רעיונות שהתוו אחרים, בפיצוח בעיות קשות ומרכזיות, במציאת דוגמאות מפתיעות ביופיין ובעומקן ובמציאת שימושים חשובים, כמו גם על תרומתו הרבה לקידום המתמטיקה בישראל, נמצא פרופ' נוגה אלון ראוי לקבל את פרס ישראל בחקר המתמטיקה לשנת תשס"ח.

 

השופטים:

פרופ' יוסף ברנשטיין, יו"ר

פרופ' גיל קלעי

פרופ' אליעזר רואן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012