education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פרופ' שמעון אולמן - נימוקי השופטים
 

פרופ' שמעון אולמן ממכון ויצמן למדע הוא מחלוצי תחום האינטליגנציה המלאכותית וחקר הראייה הממוחשבת בארץ, הן באקדמיה הן בתעשייה.

 

במהלך קריירה עשירה פיתח פרופ' אולמן שיטות ייחודיות ומקוריות המשלבות פתרונות מתמטיים וחישוביים עם הבנה עמוקה של תהליכי ראייה קוגניטיביים. עבודתו בתחומים אלו הובילה לתובנות עמוקות ולפריצות דרך משמעותיות, הן בתחומי הראייה הממוחשבת הן בחקר ובהבנה של תהליכי הראייה במוח האנושי. תרומותיו המבריקות בתחומים אלו כוללות בין השאר תובנות בתפיסה ובשחזור תלת-ממדי של העולם מתמונות דו-ממדיות, זיהוי עצמים אוטומטי במערכות ראייה מלאכותיות, חישוב תנועה, קשב (attention) ועוד.

 

תרומותיו המדעיות של פרופ' אולמן נחשבות לראשונות במעלה בקרב הקהילייה המדעית, והשלכותיהן חוצות תחומים מדעיים. מחקריו פורשים יריעה רחבה של תוצאות, החל מתהליכי עיבוד מידע חזותי ראשוני (low level vision) ועד לתהליכי ראייה מתקדמים (high level vision). מחקרו החלוצי של פרופ' אולמן בשני היבטים אלו של תחום הראייה האנושית והממוחשבת הוביל לפריצות דרך ולבניית מודלים אלגנטיים המספקים דרכים לניתוח מידע חזותי גולמי – לצורך הפקת מידע מעובד ולתובנות ראייה מלאכותיות גבוהות, בדומה לאלה המושגות במערכת הראייה האנושית.

 

עוד בשנות השבעים דנה עבודתו החלוצית של פרופ' אולמן בניתוח ובהבנה של תנועת עצמים מרצף התנועות. פרופ' אולמן הראה שמערכת הראייה האנושית מזהה את תנועתם של עצמים באמצעות איתור מספר מאפיינים פשוטים והתאמתם לאורך הרצף. תובנות אלו אפשרו את פיתוחם של אלגוריתמים יעילים לניתוח תנועתם של עצמים ולשחזור המבנה התלת-ממדי שלהם. בסדרה נוספת של עבודות טיפל פרופ' אולמן בשאלות הקשורות בקשב (attention) ופיתח מודל חישובי של ניתוח מפות קשב, באופן המתיישב עם אבחנות ממערכת הראייה האנושית. נוסף לכך הציע אלגוריתמים חדשניים לאיתור עקומות חלקות בתמונות רועשות, המאפשרים לאתר את גבולותיהם של עצמים תוך עיבוד מקבילי של התמונה, אף שהעצמים עשויים להיות נתונים בתוך רקע סבוך. עבודות אלו הצטרפו לשורה של שגרות חישוביות שהציע פרופ' אולמן על מנת לגשר בין תהליכי עיבוד מידע חזותי ראשוני, שהם מקביליים באופיים, ובין תהליכי ראייה מתקדמים, שהם סדרתיים באופיים. עבודות חישוביות אלו שימשו גם בסיס לפיתוח מודל המתאר את דרכי החישוב של המוח באמצעות העברת שדרים דו-כיווניים בין שכבות של תאי עצב.

 

בשנים האחרונות התמקדה עבודתו המחקרית של פרופ' אולמן בפיתוח מודלים ואלגוריתמים לבעיית זיהוי עצמים וסיווגם ממידע חזותי. פרופ' אולמן היה מחלוצי השימוש בשיטות סטטיסטיות לתיאור חזותי של עצמים. לעבודותיו המבריקות השפעה עמוקה ומרחיקת לכת על מדענים מתחומים מגוונים, העוסקים בפיתוח מודלים חישוביים להבנת האינטליגנציה האנושית והביולוגית. פרופ' אולמן הוא אחד המדענים המובילים בעולם – אם לא הראשון שבהם – בחקר הראייה הקוגניטיבית.

 

לפרופ' אולמן תרומה משמעותית גם בפיתוח התעשייה עתירת הידע בישראל. כבר בשנת 1982 היה אחד מששת המייסדים של חברת אורבוט מערכות בע"מ, שפיתחה מערכות לבדיקה אופטית אוטומטית של מעגלים מודפסים לתעשיית האלקטרוניקה. הוא הוביל את תחום האלגוריתמים בחברה והניח למעשה את היסוד למערך עיבוד התמונה הקיים עד היום. מאז 1982 צמחה החברה והתפתחה, וכיום אורבוטק בע"מ (שינוי השם נבע ממיזוג עם חברה ישראלית אחרת בתחום) היא חברה המעסיקה למעלה מ-1,700 עובדים, מתוכם למעלה מ-750 בישראל. פרופ' אולמן שימש במשך שנים רבות המדען הראשי של החברה והוביל אותה לפיתוח טכנולוגיות עיבוד תמונה מתקדמות במספר רב של תחומים, שאפשרו בניית מוצרים חדשניים נוספים והובילו להקמת מספר חברות בנות.

 

פרופ' אולמן העמיד דורות של סטודנטים הנמנים עם המובילים באקדמיה הישראלית והעולמית ובתעשייה עתירת הידע, ותרם לחינוך הגבוה בארץ גם בהיותו חבר במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). על תרומתו לפיתוח הבסיס התאורטי ולקידום הבנת הקוגניציה האנושית זכה בפרס Rumelhart בשנת 2008 ובפרס א.מ.ת. בשנת 2014.

 

על הישגיו המחקריים פורצי הדרך בבינה מלאכותית ובקוגניציה בכלל, ובתחום הראייה הממוחשבת בפרט, וכן על תרומתו החשובה לפיתוח התעשייה עתירת הידע בישראל, נמצא פרופ' שמעון אולמן ראוי לקבלת פרס ישראל בחקר מדעי המחשב לשנת תשע"ה.

 

השופטים:

פרופ' נוגה אלון, יו"ר
פרופ' דוד הראל
פרופ' מינה טייכר
פרופ' ורדה ליברמן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/04/2015