education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חקר מדעי היהדות – לפרופ' אלישע קימרון – קורות חיים
 

אלישע קימרון הוא מבכירי החוקרים הישראלים של מגילות מדבר יהודה. מחקריו מתמקדים בפענוח ושחזור מגילות מדבר יהודה ובתיאור לשונן. מחקריו ופרסומיו סייעו בחשיפתה ובהבנתה של תקופה לא נודעת בלשון העברית והרימו תרומה חשובה לחקר תרבות ישראל בשלהי הבית השני. פרופ' קימרון הוא חוקר פורה ומעמיק של הלשון העברית הקדומה, הוא העמיד דורות של תלמידי לשון, מורים וחוקרים.

 

פרופ' אלישע ושרה קימרון התגוררו כשלושים שנה בנגב – בבאר שבע ובעומר – וכיום מתגוררים בתל אביב. הם הורים לעינת, אודי וירוחם, וסבים לשבעה-עשר נכדים ושני נינים.

 

לימודים

1963–1966 תואר ראשון, החוגים ללשון העברית ולמקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים
1967–1969 תואר שני, החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
1971–1976 תואר דוקטור בלשון עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקידים אקדמיים בארץ ובחו"ל

1966–1974 מתרגל במחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
1968–1980 חוקר במפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית, האקדמיה ללשון העברית
1978–1981 מרצה בחוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
1982–1987 מרצה בכיר במחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
1985–1986 חוקר אורח, המחלקה לחקר לימודי המזרח, אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב
1987–1993 פרופסור חבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
1992–1993 חבר בקבוצת מחקר, מכון אננברג ללימודים מתקדמים, פילדלפיה, ארה"ב
1993– פרופסור מלא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
1998–2017 חבר יועץ באקדמיה ללשון העברית
2002 חבר בקבוצת מחקר, המכון ללימודים מתקדמים, האוניברסיטה העברית בירושלים
2017– בר מלא באקדמיה ללשון העברית

תפקידי מנהל אקדמי

1986–1987 ו"ר הוועדה המדעית, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
1991–1995 חבר בוועדת המינויים של הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
1994–1995 סגן דיקן, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
1995–2000 אש המחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
1999–2000 ו"ר הוועדה המדעית, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הוקרות ופרסים

1994–1998 מענק מחקר, הקרן למדע, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2000 מענק מחקר, קרן הרי סטאר, המכון לחקר היהדות, אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב
2004–2006 מענק מחקר, הקרן למדע, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2006 מענק מחקר, קרן הרי סטאר, המכון לחקר היהדות, אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב
2009 פרס אסרף לחוקרים מצטיינים, האקדמיה ללשון העברית
2010 פרס זלמן שזר לחקר תולדות ישראל
2014 פרס מפעל הפיס למדעים ומחקר על שם לנדאו

פרסומים נבחרים

ספרים

 

Miqṣat Ma'ase Ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert 10), Oxford 1994 [with J. Strugnell]
 
The Temple Scroll: A Critical Edition with Extensive Reconstructions, Beer Sheva–Jerusalem 1996
 
ארמית מקראית, מהדורה מתוקנת ומורחבת, באר שבע–ירושלים 2003
 
מגילות מדבר יהודה: החיבורים העבריים, א–ג, ירושלים 2010–2014
 
מאמרים
"שטר חוב עברי מימי בר כוכבא", ארץ ישראל כ (1989; ספר יגאל ידין), עמ' 256–261 (עם מ' ברושי)
 
"הערות לנוסח בן-סירא", תרביץ נח (1989), עמ' 117
 
"מילון המקרא בראי המגילות", תרביץ נח (1989), עמ' 297–315
 
"על שגגות וזדונות", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה א: המקרא ועולמו, ירושלים 1990, עמ' 103–110
 
"טקסטים חדשים מקומראן ותרומתם למילונאות של העברית הקדומה", תרביץ ס (1991), עמ' 649–651
 
"על 'קורות יהושע' מקומראן (4ק522)", תרביץ סג (1994), עמ' 503–508
 
 
“The Hitherto Unpublished Columns of the Genesis Apocryphon”, Abr-Nahrain 33 (1995), pp. 30–54 [with M. Morgenstern & D. Sivan]
 
 
"על מסורת הלשון של סופרי המקרא", יעקב בן-טולילה (עורך), שי להדסה: מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים (אשל באר שבע ה), באר שבע 1997, עמ' 37–43
 
"גְּדֹל הזרוע, גְּבֹהַּ הקומה וקדֹש ההיכל", ד' סיון וי' הלוי (עורכים), קול ליעקב: אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן-טולילה (אשל באר שבע ח), באר שבע 2003, עמ' 327–339
 
"קובץ דיני שבת ותרומתו לחקר ההלכה הקדומה", תרביץ עד (2005), עמ' 511–546 (עם ו' נועם)
 
"צורות ההפסק – מה טיבן?", א' ממן, ש' פסברג וי' ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, א, ירושלים 2008, עמ' 92–106
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/05/2018