education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
כלי מיפוי לתחילת שנה"ל תשפ"א
 

כלי המיפוי מונגשים למנהלי בתי הספר דרך פורטל מוסדות חינוך (על ידי הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה). 

לאחר תקופה ממושכת בה הופרה שגרת ההוראה בשל משבר הקורונה, עולה הצורך בשימוש בכלי הערכה פנימיים לשם מיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים. המיפוי מאפשר לקבל תמונה כיתתית ואישית עבור כל תלמיד.

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר מגוון כלי מיפוי המיועדים להעברה פנימית בתחילת שנת הלימודים. בתי הספר מוזמנים לבחור כלים מתוך המגוון המוצע ואין חובה להשתמש בכלים אלה. כלי המיפוי פותחו בהלימה לתוכניות הלימודים ובהתאם לציפיות מהתלמידים בכל שכבת גיל כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך. חלק מכלי המיפוי מבוססים על מבחנים וחומרי הערכה שהוכנו בשנים האחרונות בשיתוף עם המפמ"רים של תחומי הדעת השונים ואנו מנגישים אותם לשימוש של צוותי ההוראה בבתי הספר.

להלן פירוט אודות כלי המיפוי:

  • מומלץ לאפשר לתלמידים תקופת הסתגלות וחזרה לשגרת הלימודים החדשה ולהשתמש בכלי המיפוי לאחר תקופה זו
  • חשוב להסביר לתלמידים את מטרת השימוש בכלי המיפוי ולגייסם לבצע את המשימות כמיטב יכולתם. לא מומלץ לתת ציון לתלמידים אלא לתת משוב בנוגע לנקודות החוזק ונקודות לשיפור בתחום הנבדק
  • מומלץ כי הצוות החינוכי בבית הספר, בסיוע רכז ההערכה, יתאים את כלי המיפוי לצרכים הייחודיים של בית הספר. לשם כך, על צוות בית הספר לעיין בשאלות טרם העברת הכלי לתלמידים. ניתן להנחות את התלמידים שלא להשיב על שאלות העוסקות בנושאים שלא נלמדו בכיתה. ניתן גם לקצר את כלי המיפוי, להעבירו במספר פעימות, לשנות את מחוון הבדיקה כך ששאלות מסוימות יקבלו משקל רב יותר מאחרות ועוד
  • מומלץ להעביר את כלי המיפוי כך שהתלמידים יוכלו להשיב עליהם בנינוחות ללא הגבלת זמן
  • לאחר העברת כלי המיפוי, חשוב כי צוות ההוראה בבית הספר יבצע ניתוח של תשובות התלמידים וימפה אותן במטרה לקבל תמונה כיתתית ואישית ביחס לשליטה בידע ובמיומנויות היסוד. התובנות שעולות מהממצאים הן הבסיס לתכנון תוכנית העבודה לכיתה ולסיוע לכלל התלמידים

טבלה מסכמת של כלי המיפוי לתחילת שנה"ל תשפ"א

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'

כיתה ז'

כיתה ח'

כיתה ט'

שפת-אם מתמטיקה

שפת-אם

מתמטיקה

שפת-אם מתמטיקה אנגלית

שפת-אם מתמטיקה אנגלית

שפת-אם

שפת-אם מתמטיקה אנגלית

שפת-אם

מתמטיקה

אנגלית

מדע וטכנולוגיה

 

 

כלי המיפוי של כיתות ו' ו-ט':

  • בתי הספר שהזמינו מבחני מיצ"ב פנימי בשנה"ל תש"ף יקבלו את החומרים המודפסים בתחילת שנת הלימודים תשפ"א. אנו ממליצים כי מבחנים אלה יועברו בתחילת שנה"ל תשפ"א בשכבת הלימוד העוקבת: מבחני כיתה ה' יועברו בתחילת כיתה ו' ומבחני כיתה ח' יועברו בתחילת כיתה ט'
  • בתי הספר היסודיים השמונה-שנתיים שקיבלו את מבחני המיצ"ב הפנימי לכיתה ח' - מוצע להשתמש בכלי הערכה אלה במהלך שנת הלימודים תשפ"א

כלי המיפוי של כיתה ז':

  • בנוסף לכלי המיפוי בשפת-אם, בתי הספר המשתתפים בתכנית אל"ה יקבלו ערכות מודפסות של מבדק עמי"ת

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss