education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני החמ"ד
 

מבחני החמ"ד הפנימיים - שנה"ל תש"ף

הודעה בעקבות משבר הקורונה

  • עקב השיבוש בשגרת ההוראה בשל משבר הקורונה, מבחני החמ"ד לא הועברו בשנה"ל תש"ף בבתי הספר
  • בשנת הלימודים תשפ"א ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר את מבחני החמ"ד במועדים שיתפרסמו בהמשך

 

מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' מתקיימים במתכונת פנימית בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי ומועברים ונבדקים על ידי הצוות הבית-ספרי. המבחנים מתקיימים בשני תחומי דעת: תורה (ספר דברים) ותושב"ע.

בשני התחומים, המבחנים נמצאים בהלימה לתכניות הלימודים, ובהתאם למדיניות הפדגוגית של מובילי תחום הדעת במשרד החינוך.

 

קישור למפרטים, למבחני החמ"ד ולכלי העזר

מפרטים, מבחני החמ"ד וכלי העזר

דוחות וממצאים (תשס"ז-תשע"ג)

דוחות וממצאים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/07/2020    

עדכוני rss