education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכשרת רכז הערכה בית-ספרי
מסגרות הכשרה לרכז הערכה בית-ספרי באוניברסיטאות ובמכללות - תשפ"ג
 

להלן רשימה מעודכנת של המוסדות להשכלה גבוהה בהן מתקיימת הכשרה במדידה והערכה חינוכית. הכשרה זו הינה אחת מהדרישות לכניסה לתפקיד רכז/ת הערכה בית ספרי לעו"ה שהצטרפו ל"אופק חדש" ול"עוז לתמורה".

התמחות למורים בעלי תואר שני:

מוסד אקדמי

יום למידה

קישור למידע נוסף

אופן הלמידה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

התמחות

ב' או ד'

התמחות בהערכה ומדידה

שילוב בין מפגשים פיזיים ולמידה מקוונת

האוניברסיטה הפתוחה

התמחות

ד'

לימודי תעודה: התמחות במדידה ובהערכה בית ספרית

למידה מקוונת

מכללת אורנים

התמחות

ד'

התמחות במדידה והערכה חינוכית

למידה מקוונת בשילוב 4-8 מפגשים פיזיים

מכללת דוד ילין

התמחות

א'

התמחות במדידה והערכה חינוכית וארגונית

 

למידה מקוונת בשילוב 2 מפגשים פיזיים בסמסטר

המכללה האקדמית בית ברל

התמחות

א'

התמחות במדידה והערכה חינוכית

למידה מקוונת בשילוב 5 מפגשים פיזיים

מכללת סכנין התמחות

א'

עד סוף יוני תעלה התכנית לאתר המכללה

מודל שליש בריבוע: למידה מקוונת בשילוב 3-4 מפגשים פיזיים בסמסטר

 

 
 

הכשרה לתואר שני:

 

מוסד אקדמי

יום למידה

קישור למידע נוסף

אופן הלמידה

האוניברסיטה הפתוחה*

תואר שני

--

לימודי תעודה במדידה והערכה חינוכית

למידה מקוונת

המכללה האקדמית בית ברל

תואר שני

א'

הערכה ותכנון לימודים

שבוע למידה בזום ושבוע למידה בקמפוס כולל סיור ויום עיון

מכללת סכנין

תואר שני

א'

הערכה בית ספרית

מודל שליש בריבוע: למידה מקוונת בשילוב 3-4 מפגשים פיזיים בסמסטר

מכללת סמינר הקיבוצים

תואר שני

ד'

הערכה בחינוך

למידה מקוונת בשילוב מספר מפגשים פיזיים

 

* ההרשמה הסדירה מסתיימת בתאריך 13.7.21, לאחר מכן ניתן להירשם בהרשמה מאוחרת (הכרוכה בעלות כספית נוספת) עד תאריך 20.8.21.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2022    

עדכוני rss