education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
רכז הערכה בית ספרי
 

ראמ"ה רואה חשיבות מרובה בפיתוח תהליכי הערכה בית ספריים המסייעים לבית הספר להגדיר את צרכי המידע שלו ולנהל דיאלוג עם ממצאים פנימיים וחיצוניים.

רכז הערכה בית ספרי, בשיתוף מנהל/ת בית הספר, מוביל תהליכים בית ספריים המאפשרים איסוף נתונים פנימיים וחיצוניים, העלאת שאלות על תהליכים קיימים, ביצוע רפלקסיה על התנסויות קודמות, דיון או בחינת מערכת הערכים, האמונות והנחות היסוד של בית הספר ובחינת הפער בין המצוי לרצוי על מנת לסייע בקבלת החלטות.

תפקיד רכז הערכה בית-ספרי: קישור

 

הכשרת רכז הערכה בית-ספרי: קישור

 

 

קהילות למידה לרכזי הערכה בית ספריים מכהנים: קישור

סיפורי וחומרי הערכה: קישור

 

לפרטים, צרו קשר במייל: rama@education.gov.il

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/03/2021    

עדכוני rss