education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, דוברי ערבית, כיתה ג', משימות הערכה
 

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים. המשימות מתאימות להעברה במהלך הוראת הנושא או בסיומה והן מסייעות לתכנן את המשך ההוראה. בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה. את מרבית המשימות ניתן לשלב בהוראה בחלקים או בשלבים. 

 

לפניכם שני מאגרים של משימות הערכה:

 

1. משימות הערכה מחודשות במדע וטכנולוגיה

משימות אלו עודכנו בשנת הלימודים תשפ"א על ידי ראמ"ה בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה. למשימות נוספו חלקים חדשים המקדמים את הוראת המיומנויות בשילוב התכנים המדעיים ובהלימה למסמך "דמות הבוגר". המשימות מלוות במפה ומחוון. בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה.

 

שם המשימה

משימה לתלמיד

מפה ומחוון

1

מערכות ותהליכים ביצורים חיים - צמחים, מגוון צמחים, השפעת האדם על הסביבה

קישור

קישור

 2  

חומרים – חלק א

קישור

קישור

  3

חומרים – חלק ב

קישור

קישור

  4

אנרגיה חשמלית

קישור

קישור

  5

תופעות מחזוריות

קישור

קישור

 

 
 

2. משימות ביצוע במדע וטכנולוגיה

משימות אלו פותחו במרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בהזמנת המדען הראשי במשרד החינוך ומופו מחדש בתשפ"א בשיתוף ראמ"ה והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, במטרה לסייע למורים לשלב דרכי הערכה חלופיות בכיתה. המשימות בחלקן מתאימות לעבודה יחידנית ובחלקן לעבודה קבוצתית. לצד כל משימה מוצג מדריך למורה ובו הסבר על המשימה ויעדיה, תשובון למשימה ומחוון מפורט. בחלק מהמשימות מוצגות גם דוגמאות לתשובות תלמידים.    

צוות הפיתוח חלק א   צוות הפיתוח חלק ב

פתח דבר חלק א   פתח דבר חלק ב

  

משימות הערכה – כיתה ג'

נושא

תת-נושא

המשימה לתלמיד

מדריך למורה

חומרים

תהליכי שינוי בחומרים - בעירה

שריפה בחורשה

קישור

חומרים ואנרגיה

חשמל בשירות האדם

אדום צהוב ירוק

קישור

אנרגיה - סוגי אנרגיה והיבטים טכנולוגיים

אנרגיה חשמלית

מה קרה לפינקי?

קישור

חומרים 

תהליכי שינוי בחומרים  - חומרי דלק

אש במחבת

קישור

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2021    

עדכוני rss