education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, דוברי ערבית, כיתה ד', משימות הערכה
 

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים. המשימות מתאימות להעברה במהלך הוראת הנושא או בסיומה והן מסייעות לתכנן את המשך ההוראה. בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה. את מרבית המשימות ניתן לשלב בהוראה בחלקים או בשלבים. 

 

לפניכם שני מאגרים של משימות הערכה:

 

1. משימות הערכה מחודשות במדע וטכנולוגיה

משימות אלו עודכנו בשנת הלימודים תשפ"א על ידי ראמ"ה בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה. למשימות נוספו חלקים חדשים המקדמים את הוראת המיומנויות בשילוב התכנים המדעיים ובהלימה למסמך "דמות הבוגר". המשימות מלוות במפה ומחוון. בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה.

 

 

שם המשימה

משימה לתלמיד

מפה ומחוון

1

חומרים וכדור הארץ –

חלק א 

קישור

קישור

2

חומרים וכדור הארץ ­–

חלק ב

קישור

קישור

3

גוף האדם ובריאותו – העור באדם

קישור

קישור

4

גוף האדם ובריאותו – שלד ושרירים

קישור

קישור

5

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

קישור

קישור

 
 

2. משימות ביצוע במדע וטכנולוגיה

משימות אלו פותחו במרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בהזמנת המדען הראשי במשרד החינוך ומופו מחדש בתשפ"א בשיתוף ראמ"ה והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, במטרה לסייע למורים לשלב דרכי הערכה חלופיות בכיתה. המשימות בחלקן מתאימות לעבודה יחידנית ובחלקן לעבודה קבוצתית. לצד כל משימה מוצג מדריך למורה ובו הסבר על המשימה ויעדיה, תשובון למשימה ומחוון מפורט. בחלק מהמשימות מוצגות גם דוגמאות לתשובות תלמידים.  .  

צוות הפיתוח חלק א   צוות הפיתוח חלק ב

פתח דבר חלק א   פתח דבר חלק ב

 

משימות הערכה – כיתה ד'

נושא

תת-נושא

המשימה לתלמיד

מדריך למורה

מערכות אקולוגיות

המגוון בטבע:

בעלי חיים

מי אני?

קישור

מערכות אקולוגיות

המגוון בטבע:

בעלי חיים

שלדגים

קישור

מדעי  החומר: חומרים

השפעת שימוש בחומרים על הסביבה - זיהום אויר

אויר נקי בגן הציבורי

קישור

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

תפקודים של מערכות –

שלד ובריאות האדם - יציבה

נינה ומר מתקפל

קישור

.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2021    

עדכוני rss