education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, דוברי ערבית, כיתה ז', משימות הערכה
 

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים. המשימות מתאימות להעברה במהלך הוראת הנושא או בסיומה והן מסייעות לתכנן את המשך ההוראה. בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה. את מרבית המשימות ניתן לשלב בהוראה בחלקים או בשלבים. 

לפניכם שני מאגרים של משימות הערכה: 

1. משימות הערכה מחודשות  

משימות אלו עודכנו בשנת הלימודים תשפ"א על ידי ראמ"ה בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה. למשימות נוספו חלקים חדשים המקדמים את הוראת המיומנויות בשילוב התכנים המדעיים בהלימה למסמך "דמות הבוגר". המשימות מלוות במפה ובמחוון.

המלצות לשימוש במשימות הערכה

 

 

שם המשימה

משימה לתלמיד

מפה ומחוון

1

גופים, חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם, שינויים בחומר, טכנולוגיה

 

 קישור

 

קישור

2

מבנה החומר:

מודל החלקיקים

    קישור

    קישור

3

אנרגיה

    קישור

    קישור

 

2. משימות הערכה אורייניות

משימות אלו פותחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן במטרה לסייע למורים לשלב דרכי הערכה חלופיות בכיתה. המשימות במאגר זה מתאימות לתוכנית הלימודים העדכנית ומאורגנות לפי תחומי דעת. המשימות מלוות בהסבר, תשובון ומחוון. בחלק מהמשימות מוצגות דוגמאות לתשובות תלמידים המסווגות לשלוש רמות: תשובה טובה, בינונית ובלתי מספקת.  

צוות הפיתוח

פתח דבר

מחוון להערכת עבודה קבוצתית

דו"ח מסכם – 2000-2003 

 

 

משימות הערכה בפיזיקה – כיתה ז'

המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

מדעי הרוח

קישור

קישור

קישור

-

השיפוד המתגלגל

קישור

קישור

קישור

קישור

אנרגיה לנצח

קישור

קישור

קישור

-

סירת מפרש

קישור

-

-

-

 

 

 

משימות הערכה בכימיה – כיתה ז'

המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

תעלומת הנוזלים

קישור

קישור

קישור

קישור

אשת הברזל ואיש הפח

קישור

-

קישור

-

חבל על הזמן

קישור

קישור

קישור

-

גשם גשם בוא

קישור

קישור

קישור

-

 

 

 

משימות הערכה בביולוגיה – כיתה ז'

 המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

מלב אל לב

קישור

קישור

קישור

    קישור

עציץ מחמד

קישור

-

קישור

-

לשכון בסביבה שכונה

קישור

-

קישור

-

קפסולה

קישור

קישור

קישור

קישור

 

 

 

משימות הערכה בטכנולוגיה - כיתה ז'

 המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

הקורקינט

קישור

קישור

קישור

-

העט הכדורי

קישור

קישור

קישור

-

מכשיר קשור למערכת

קישור

קישור

קישור

קישור

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/06/2021    

עדכוני rss