education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, דוברי ערבית, כיתה ט', משימות הערכה
 

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים. המשימות מתאימות להעברה במהלך הוראת הנושא או בסיומה והן מסייעות לתכנן את המשך ההוראה. בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה. את מרבית המשימות ניתן לשלב בהוראה בחלקים או בשלבים. 

משימות הערכה מחודשות

משימות אלו עודכנו בשנת הלימודים תשפ"א על ידי ראמ"ה בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה. למשימות נוספו חלקים חדשים המקדמים את הוראת המיומנויות בשילוב התכנים המדעיים בהלימה למסמך "דמות הבוגר". המשימות מלוות במפה ובמחוון.

המלצות לשימוש במשימות הערכה

 

שם המשימה

משימה לתלמיד

מפה ומחוון

1

חומרים (כימיה)

קישור

קישור

2

התא ואנזימים

קישור

קישור

3

הזנה באדם ובצמחים

קישור

קישור

 

משימות הערכה נוספות יתפרסמו בהמשך.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/06/2021    

עדכוני rss