education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, ממלכתי וממ"ד, כיתה ח', משימות הערכה
 

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים. המשימות מתאימות להעברה במהלך הוראת הנושא או בסיומה והן מסייעות לתכנן את המשך ההוראה. בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה. את מרבית המשימות ניתן לשלב בהוראה בחלקים או בשלבים.

לפניכם שני מאגרים של משימות הערכה:

1. משימות הערכה מחודשות

משימות אלו עודכנו בשנת הלימודים תשפ"א על ידי ראמ"ה בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה. למשימות נוספו חלקים חדשים המקדמים את הוראת המיומנויות בשילוב התכנים המדעיים בהלימה למסמך "דמות הבוגר". המשימות מלוות במפה ובמחוון.

המלצות לשימוש במשימות הערכה 

 

שם המשימה

משימה לתלמיד

מפה ומחוון

1

חומרים - יסודות, מבנה האטום ותערובות

קישור

קישור

2

חומרם- שינויים כימיים

קישור

קישור

3

אנרגיה חשמלית

קישור

קישור

 

2. משימות הערכה אורייניות

משימות אלו פותחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן במטרה לסייע למורים לשלב דרכי הערכה חלופיות בכיתה. המשימות במאגר זה מתאימות לתוכנית הלימודים העדכנית ומאורגנות לפי תחומי דעת. המשימות מלוות בהסבר, תשובון ומחוון. בחלק מהמשימות מוצגות דוגמאות לתשובות תלמידים המסווגות לשלוש רמות: תשובה טובה, בינונית ובלתי מספקת.

צוות הפיתוח

פתח דבר

מחוון להערכת עבודה קבוצתית

דו"ח מסכם – 2000-2003

 

 

משימות הערכה בפיזיקה – כיתה ח'

שם המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

מי דוחף מי נדחף

קישור

קישור

קישור

קישור

מדעי

הרוח

קישור

קישור

קישור

-

סוללות מחשמלות

קישור

-

קישור

-

השיפוד המתגלגל

קישור

קישור

קישור

קישור

 

משימות הערכה בכימיה – כיתה ח'

שם המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

הבהלה לזהב

קישור

קישור

קישור

קישור

תשע בריבוע

קישור

קישור

קישור

קישור

רביעיות במערכה המחזורית

קישור

קישור

קישור

-

מבנה האטום

קישור

-

קישור

-

אוויר בסכנה

קישור

-

קישור

-

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/06/2021    

עדכוני rss