education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה בשפת-אם עברית, ממלכתי וממ"ד
כיתות א-ב-ג, הבנת הנקרא, קריאת משפטים ומילים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ב', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה א' או לתלמידים בכיתה ג'.

 

 

הבנת הנקרא - קריאת משפטים ומילים

 

 

טקסט

מחוון

מקור

מילה חסרה, יום המשפחה, רציתי כלב

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

עוגיות ליצן וחורף

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

הדביבון, השלמת משפטים, ספר קריאה

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

הרעיון של יעל, השלמת משפטים, פורים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

מילים מתאימות, השלמת משפטים, בלילה

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

משימת קריאה של מילים ומשפטים

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2021    

עדכוני rss