education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם ערבית, דוברי ערבית
כיתות א-ב-ג, הבנת הנקרא, טקסטים מידעיים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ב', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה א' או לתלמידים בכיתה ג'.
 

הבנת הנקרא – טקסטים מידעיים

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

اَلْغوّاصَة

 

טקסט

 

מחוון

מיצ"ב  תשע"ו

طائِرُ الْوَرْوارِ

טקסט

 

מחוון

 

מיצ"ב  תשע"ה

اَلنَّباتاتُ الْمُفْتَرِسَة

טקסט

 

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ד

اَلطَّبيبُ الْبَيْطَرِيّ

טקסט

 

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ג

الباندا

טקסט

 

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב

اَلْقِطُّ الْمَنْزِلِيُّ

טקסט

 

מחוון

 

מיצ"ב תשע"א

شَجَرَةُ الْبُرْتُقالِ

טקסט

 

מחוון

 

מיצ"ב תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2021    

עדכוני rss