education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם ערבית, דוברי ערבית
כיתות א-ב-ג, הבנת הנקרא, קריאת משפטים ומילים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ב', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה א' או לתלמידים בכיתה ג'.
 
 

הבנת הנקרא – קריאת משפטים ומילים

 

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

קובץ שמע

عيد الميلاد

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

الْأَقارِب

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

هَرَم

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

السَّيّارة

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

أَصابِع

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

المنشار

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

الدّار

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2021    

עדכוני rss