education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם ערבית, דוברי ערבית
כיתות א-ב-ג, הבנת הנקרא, טקסטים סיפוריים 
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ב', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה א' או לתלמידים בכיתה ג'.

הבנת הנקרא – טקסטים סיפוריים

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

عِنْدَ طَبيبَةِ الْأَسْنان

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ו

حَبَّةُ الْعِنَب

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ה

إِنْقاذُ قارِبِ الإِنْقاذ

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

اَلْكَرَوانُ الْمَغْرور

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

اَلرَّسّامَةُ الصَّغيرَة

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

بالونُ مُراد

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

قِطَّةُ لَميس

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2021    

עדכוני rss