education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם ערבית, דוברי ערבית
כיתות ז-ח-ט הבנת הנקרא, טקסטים מידעיים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.
 

 

 הבנת הנקרא – טקסטים מידעיים

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

عدنان حسني تللو

טקסט

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

كبير الرحّالة – ماركو بولو

טקסט

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

طريق الحرير

טקסט

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

الأقمار الاصطناعيّة

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

المحميّات الطبيعيّة

טקסט

 מחוון

מיצ"ב תשע"ט

الكفيف الذي اخترع لغة جديدة

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ז

قنديل البحر

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ו

القارّة القطبيّة الجنوبيّة

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ה

هل تعرفون ما هي حقوق الشبيبة العاملة؟

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

الصندوق الأسود

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

الشاي

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

فنّ الزهور

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

تربية الأرانب

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/09/2022    

עדכוני rss