education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם ערבית, דוברי ערבית
כיתות ז-ח-ט הבנת הנקרא, טקסטים סיפוריים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.

 

הבנת הנקרא – טקסטים סיפוריים

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

طاغور

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

مثابرة

טקסט

 מחוון

מיצ"ב תשע"ח

العجوز والبحر

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ו

مغامرة خطيرة

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

في حانوت الحلوى

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

جامع العلب الفارغة

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

في المدرسة الجديدة

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

السّعادة بين القصر والكوخ

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/09/2022    

עדכוני rss