education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם ערבית, דוברי ערבית
כיתות ז-ח-ט הבנת הנקרא, טקסטים טיעוניים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.

 

 

הבנת הנקרא – טקסטים טיעוניים

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

البصمة البيومتريّة

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

النفايات الإلكترونيّة

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

ضحايا مختبرات البحوث العلميّة

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ז

أنقذونا من سطوة الإعلانات

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ה

تلفزيون الواقع

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

الكتاب الإلكترونيّ

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/05/2021    

עדכוני rss