education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
כיתות א-ב-ג, הבנת הנקרא, טקסטים מידעיים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ב', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה א' או לתלמידים בכיתה ג'.

 

 

הבנת הנקרא - טקסטים מידעיים

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

בתים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

התפוז

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

לשם מה ברא ה' זנב לחיות?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

הצמר

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2022    

עדכוני rss