education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
כיתות, ד, ה, ו הבעה בכתב
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה. 

 

 מטלות כתיבה (כיתה ד)

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

שבע המתנות המופלאות

טקסט

הנחיות

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

 

 מטלות כתיבה (כיתה ה)

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

שילוב תלמידים עיוורים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

סיפור על שיעור חשוב לחיים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

התלבטות והחלטה

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

המכתב של צביקי           

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ז

מכתב לתלמידי בית הספר

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

המצאת המצאות

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ה

תעודת הוקרה למשה רביב

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

הדרכה בספרייה

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

פעילות לגיבוש הכיתה

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

פעילות לטיפוח בית הספר

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

מכתב לתלמידי בית הספר "אורות"

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2022    

עדכוני rss