education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
כיתות ד-ה-ו הבנת הנקרא, טקסטים מידעיים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ה', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ד' או לתלמידים בכיתה ו'.
 
 

 

הבנת הנקרא – טקסטים מידעיים

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

שתיקת החיות

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

מגדלים של גידולים

טקסט 

מחוון 

מיצ"ב תשע"ח

השעון הביולוגיהשעון הפנימי שבגופנו

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

המוציא לחם מן הארץ

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

המצאות בישראל

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

כדור פורח

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

בשורת הדפוס

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

תולדות הכסף

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

הדף היומי

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2021    

עדכוני rss