education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
כיתות ד-ה-ו הבנת הנקרא, טקסטים מידעיים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

 

 

 הבנת הנקרא – טקסטים מידעיים (כיתה ד)

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

"בוסתן המושבה" – עלון מידע

טקסט

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

 

 

 

 הבנת הנקרא – טקסטים מידעיים (כיתה ה)

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

לואי ברייל

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

שתיקת החיות

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

מגדלים של גידולים

טקסט 

מחוון 

מיצ"ב תשע"ח

השעון הביולוגי — השעון הפנימי שבגופנו

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

המוציא לחם מן הארץ

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

המצאות בישראל

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

כדור פורח

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

תולדות הכסף

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

הדף היומי

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2022    

עדכוני rss