education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
כיתות ד-ה-ו הבנת הנקרא, טקסטים סיפוריים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

 הבנת הנקרא – טקסטים סיפוריים (כיתה ד) 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

שבע המתנות המופלאות

טקסט

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

 

 

הבנת הנקרא – טקסטים סיפוריים (כיתה ה)

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

ריקודו של רבי אברהם

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

צבעים נסתרים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

הכינור שלא ניגן

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

מירי וג׳ודי

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

עשירי למניין

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

בכל מקום

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

המדרגה העליונה

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

צדקה בדרך כבוד

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

ממי למד אלכסנדר מוקדון חכמה?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

העץ כעד צדק

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2022    

עדכוני rss