education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
כיתות, ז, ח, ט הבעה בכתב
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.

 

 

מטלות כתיבה

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

תרבות הצריכה

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

סיכום הטקסט– "באנגלית זה נשמע יותר טוב?"

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

פעילות מומלצת למסיבת פורים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

חשיבות הנסיעה בתחבורה ציבורית

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ז

מים מהברז לעומת מים מבקבוקים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

להכיר את הטבע

טקסט

מחוון

-

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/12/2022    

עדכוני rss