education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
כיתות ז-ח-ט הבנת הנקרא, טקסטים מידעיים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.
 

 

הבנת הנקרא - טקסטים מידעיים

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

נדידת הציפורים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

ים המלח

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

האופניים כִכלי תחבורה

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/05/2021    

עדכוני rss