education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
כיתות ז-ח-ט הבנת הנקרא, טקסטים טיעוניים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.

 

 

הבנת הנקרא - טקסטים טיעוניים

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

צריכה ובזבוז בעידן השפע

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

באנגלית זה נשמע יותר  טוב?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

תחבורה, סביבה וחברה –

איך הם קשורים?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

מים מהברז לעומת מים הנמכרים בבקבוקים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

לצלם את הטבע – לשמור על הטבע

טקסט

מחוון

-

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/12/2022    

עדכוני rss