education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, ממלכתי וממ"ד 
 כיתות א-ב-ג, הבנת הנקרא, טקסטים מידעיים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ב', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה א' או לתלמידים בכיתה ג'.

 

הבנת הנקרא – טקסטים מידעיים

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

כלבי נחייה

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

צביים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

זנבות - מי צריך אותם בכלל?

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

הצמר

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

דולפינים

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

סומית הגליל

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2021    

עדכוני rss