education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, ממלכתי וממ"ד
 כיתות א-ב-ג, הבנת הנקרא, טקסטים סיפוריים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ב', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה א' או לתלמידים בכיתה ג'.

 

הבנת הנקרא – טקסטים סיפוריים

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

מעשה שהיה בציפור אחת ובשעון אחד

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

יש מפלצת באגם

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

ערן והענק האיום

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

קיפוד בא לחצר

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

מי הקיש על הדלת שלי?

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

מתנה לאבא

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2021    

עדכוני rss