education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה בשפת-אם עברית, ממלכתי וממ"ד
כיתות, ד, ה, ו הבעה בכתב
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

 

 

מטלות כתיבה (כיתה ד)

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

לסי שובי הביתה

טקסט

הנחיות

מחוון

אסי"ף תשפ"ב

 

  

מטלות כתיבה  (כיתה ה)

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

שילוב תלמידים עיוורים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

סיפור על חלום

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

סיפור על שינוי בחיים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

מכתבה של לינקה לאביה

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ז

מכתב לתלמידי בית הספר

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

תערוכת "הממציא הצעיר"

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ה

פרס על מעשים טובים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

הדרכה שבועית

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

שבוע הלימודים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

משחקי כדור בזמן ההפסקות

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

כיתה מצטיינת

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2022    

עדכוני rss